VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetssökande medlem på VMJ: Ammi

Ammi Offentliga fakta och CV för Ammi
 
(Inget foto uppladdat ännu)

Kvinna 58 år från Strängnäs

Namn: Inte angivet

Sysselsättning nu: Arbetssökande

Yrke(n): Administratör, ekonomiassistent, transkriberare

För mer fakta och kontaktuppgifter: Bli medlem, logga in och gå till Ammi
(Även du som representerar ett företag använder formuläret 'Skapa nytt konto', och anger detta i steg 2.)

* CV / Arbetslivserfarenhet -

Arbeten

April 2019 – september 2019 - registrator
Huddinge kommun, Miljö- och bygglovsförvaltningen, genom Jurek bemanning
Registratur – inkommande post och e-post, diarieföring, scanning, registrering av nya ärenden.

April 2018 - november 2018 - registrator
Fortifikationsverket, genom OnePartnerGroup
Registratur – inkommande post och e-post, diarieföring, scanning, registrering av nya ärenden.
Arkivering – arkivera avslutade ärenden.

Maj 2017 – mars 2018 – registrator
Strängnäs kommun, Samhällsbyggnadskontoret
Registratur – inkommande post och e-post, diarieföring, scanning, registrering av nya ärenden, rensa och avsluta ärenden. Framtagande av ny dokumenthanteringsplan.

April 2016 - februari 2017 – registrator mm
Energimarknadsinspektionen
Registratur – inkommande post och e-post, diarieföring, scanning, registrering av nya ärenden, utlämning av allmänna handlingar. Rådgivning, undervisning och support i ärendehanteringssystemet ÄHL.
Arkivering – arkivera avslutade ärenden, rådgivning och support.
Löne- och personaladministration – kontroll löneunderlag, service till medarbetare gällande ledigheter, sjukfrånvaro, VAB mm, undervisning i egenrapporteringssystemet Palasso.

December 2015 - april 2016 - registrator
Diskrimineringsombudsmannen
Registratur - registrering och diarieföring av inkommande post och e-post, scanning, utlämning av allmänna handlingar, skapa statistiska sammanställningar.
Arkivering – arkivering av avslutade ärenden.


December 2014 - november 2015 - registrator mm
Energimarknadsinspektionen
Registratur – inkommande post och e-post, diarieföring, scanning, registrering av nya ärenden, utlämning av allmänna handlingar. Rådgivning, undervisning och support i ärendehanteringssystemet ÄHL.
Arkivering - arkivera avslutade ärenden, rådgivning och support.
Administration – rese- och konferensbokningar, beställning av litteratur och kontorsmateriel, samordning av internutbildningar.
Handläggning – inom områdena systematiskt brandskyddsarbete och tillgänglighetsanpassning. Samordna skyddsronder, uppdatering av dokumentation, anordna personalutbildningar i brandskydd, skapa tillgänglighetsanpassade namnskyltar.

April 2011 - maj 2014 – VD-assistent, ekonomiassistent mm
Cryoguard Sweden
Ny tjänst - företaget hade tidigare inte haft någon administrativ assistans vilket innebar att jag själv byggde upp tjänsten.
Ekonomi - redovisning, budgetarbete, bevakning och betalning av leverantörsfakturor, fakturering, löner, moms- och skatteredovisning.
Administration - posthantering, arkivering, protokollskrivning, kontakt med kunder och leverantörer gällande order, produktion och distribution.
Juristassistans - vid ett större tvistemål med en leverantör som pågick i 2,5 år.

2010 (1 år) - registrator
Arbetsförmedlingen
Registratur – registrering, diarieföring, posthantering.
Arkivering - iordningsställande och organisering av arkiv, arkivering, gallring.
Administration - ekonomiavstämningar, kontakt med arbetssökande gällande aktivitetsstöd, beställning av kontorsmateriel.

2009 (2 månader) – arkivassistent
Socialkontoret i Strängnäs
Iordningställande och organisering av arkiv, arkivering, registrering av handlingar.

1987-2005 (sammanlagt ca 5 år) - arbeten inom administration och ekonomi
2005 Kundtjänst, elavtalSevab, Strängnäs
2001 Konsult administration, ekonomi Personalcenter, Stockholm
1999-2000 Advokatsekreterare Heidenstam & Nicander advokatbyrå, Sthlm
1992 Administration, chaufför Namibias Ambassad, Stockholm
1990-1991 Konsult administration, ekonomi Teamwork, Stockholm
1989-1990 Konsult administration, ekonomi Proffice, Stockholm
1988-1989 Konsult administration, ekonomi 5C New Office, Stockholm
1987-1988 Chefs- och avdelningssekreterare SP Exploration, Stockholm


Studier

- 3-årig ekonomisk linje, Thomasgymnasiet, Strängnäs, 3 år
- Administration/sekreterare, Frans Schartaus Gymnasium, Stockholm, 1 år
- Slöjdlinjen trähantverk, Vindelns Folkhögskola, 2 år
- Trä- och möbelteknik, S:t Eriks Gymnasium, Stockholm, 1 år
- Kandidatexamen i historia; historia, arkiv- och informationsvetenskap, konstvetenskap, religionsvetenskap, muntlig och skriftlig kommunikation, pedagogik, 3,5 år

IT

Windows Office - Word, Excel, Outlook, Power Point
Skype
Visma administration, förening - bokföring
Proceedo - avstämning fakturor, beställning kontorsvaror
Palasso - egenrapportering, löner
Agresso - tidrapportering
Raindance - avstämning fakturor
ÄHL - ärendehantering, diarieföring
W3D3 - ärendehantering, diarieföring
LEX - ärendehantering, diarieföring
Platina - ärendehantering, diarieföring
Castor – ärendehantering, diarieföring; miljöärenden kommun
ByggR – ärendehantering, diarieföring; lantmäteriärenden kommun
QlickView - statistikapplikation till W3D3
Visual Arkiv – arkivförteckning

Övrigt

Styrelseuppdrag i föreningar
- Kassör i styrelsen för Sörmlands Spelmansförbund, 2017-2019.
- Kassör i styrelsen för Ulfhälls koloniområde sedan mars 2018.

Språk
Svenska är mitt modersmål och jag anser att jag skriver obehindrat och har ett stort ordförråd samt har mycket lätt för att uttrycka mig både verbalt och i skrift. Engelska har jag använt i mina jobb där jag både talat och skrivit på språket. I mina högskolestudier har en del av litteraturen varit på engelska. På franska kan jag föra enklare konversationer. Jag har jobbat som au pair i Frankrike där jag också studerade franska. På gymnasiet läste jag franska i 4 år.


Arbeten
Jag har arbetat i omgångar som vårdbiträde i sammanlagt 5 år och som barnskötare, truckförare på lager, möbelsnickare, cirkelledare i träslöjd, träslöjdslärarvikarie, museiarbetare, au pair i Frankrike och som städare.


* Vill du erbjuda Ammi ett jobb?

Om du har ett jobb att erbjuda vår medlem Ammi, gör så här:

  • Gå till "Bli medlem" och fyll i uppgifterna
  • Ange där att du är arbetsgivare (bocka i rutan)
  • Logga in och gå till medlem Ammi
  • Där kan du skicka internt PM till Ammi, eller e-post (om medlemmen har angett det)

OBS: Ingen form av spam eller oseriösa förslag är tillåtet, endast seriösa förslag till regelrätta anställningar. Din IP loggas och upprepade överträdelser av förbudet mot oseriösa PM via VMJ.se kan komma att beivras.