VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetssökande medlem på VMJ: Britt-Louise

Britt-Louise Offentliga fakta och CV för Britt-Louise
 
(Inget foto uppladdat ännu)

Kvinna 69 år från Linköping

Namn: Inte angivet

Sysselsättning nu: Dolt av medlemmen

Yrke(n): Inte angivet

För mer fakta och kontaktuppgifter: Bli medlem, logga in och gå till Britt-Louise
(Även du som representerar ett företag använder formuläret 'Skapa nytt konto', och anger detta i steg 2.)

* CV / Arbetslivserfarenhet -

Kompetens
Min kompetens och erfarenhet från ekonomibranchen är bred och gedigen.
Som ex. Effektivisering av ekonomihantering. Från manuell hantering till möjligheter med filhantering. Leverantörs och Kund reskontra, löner, uppbörds- momsredovisning. Visma -bokslut, -skatt. Periodisering av fakturor. Automatkonteringar. Har implementerat Visma AT (anläggningstillgångar) för avskrivning av tillgångar och överföring med fil till bokföringen.
Genomförande av specifik kontroll av fakturor/betalningar avseende hyror, leasingavgifter och ev. andra speciellt kritiska typer av fakturor.
Har arbetat med implementering av elektronisk fakturahantering – scanning, – lev. fakturor i flera företag. Även det en säkerställning av attester, kontering, betaldatum mm.
Avstämning och periodisering av konton inför månads- och årsbokslut. Har även varit ansvarig vid bokslutsarbete och inför revisioner. Senaste bokslut/årsredovisning i K2.
Avsättning/upplösning, periodiseringsfonder.
Utdelning till aktieägare.
Avtalsfrågor, lönehantering, kontrolluppgifter.
Diverse andra uppgifter som samordning och rapportering av verksamhet till förbund och myndigheter.
Begära in offerter.
Utbildning i programvaror för personal.
Arbetat senast i i Norstedts bokföringsprogram, BL bokslut och deklaration.


Arbetslivserfarenhet


2015-okt- 2016-mars Solek ekonomikonsulter AB.
Arbetat i Åtvidaberg på kontoret med löpande bokföring, bokslut och deklaration åt AB-företag mest.

2013-maj – 2015-sept Staga Sweden AB. Arbetade i en koncern med tre bolag. Tre snabbväxande bolag.
Två bolag finns i Linköping och ett bolag i Söråker (norr om Sundsvall). Det tredje bolaget har startats under tiden jag varit anställd. Produktionsbolag som jag skötte hela ekonomin åt från löpande bokföring/löner till bokslut och deklaration. Momsredovisning, periodisk samanställning, uppbördsdeklarationer, kontrolluppgifter Även övrigt i administration som PA frågor mm. Ägare och VD unga personer Det har krävt en anställd med arbetslivserfarenhet i företaget. Jag har gjort bokslut i K2 då det krävdes från myndighet. Allt är kul men bolaget i Söråker behöver ha resurs i ekonomi på plats några dagar i veckan eftersom det bolaget vuxit mest. Controller anställd som pendlar mellan bolagen och detta blir även av ekonomens uppgift. Ett par dagar per vecka behövs då det är det största bolaget.

2012 dec.-2013 febr. Transportstyrelse i Norrköping som konsult genom bemanningsföretag. Ett uppdrag över årsbokslutet för att avlasta. Arbetat med Anläggningsredovisning, kundreskontra och leverantörsreskontra, automatkontering i EFH.

2011 nov.-2012 nov. inhyrd konsult på PAC (polisens administrativa center) genom bemanningsföretag som Redovisningsekonom.
Arbetade med ekonomihantering åt tre myndigheter. Det bestod av löpande redovisning, felsökningar, inläsning av lönefiler mm. Månads och årsbokslut. Rapportering till Inkassoföretag. Förberedelse och avstämning inför revision.2004 aug. -2011 juli anställning Lärande i Östergötland AB (friskola gymnasium)
Arbetat som Redovisningsekonom.
Företaget har vuxit under de sju år jag varit anställd från 11 anställda till idag ca 500. Har effektiviserat ekonomihantering från litet till stort företag under min anställningstid. Det mesta sker idag med filöverföringar. Då företaget varit i ständig förändring p g a snabb tillväxt har mina arbetsuppgifter varit i ständig förändring, och jag fått lämna över av mina arbetsuppgifter på nya medarbetare. Bokslutet var min uppgift de fem första åren innan det blev stort nog att anställa en ekonomichef. Jag var då en i nätverket att utföra detta och serva revisorer med att ta fram underlag som efterfrågades vid revisionen.

2001 nov. -2003 nov. Svensk Äldreomsorg AB
Arbetat som Redovisningsekonom.
Leverantörs och kundreskontra. Periodiseringar-avstämningar. Behjälplig vid månads - halv- och helårs-bokslut. Uppdateringar/tillverkning av diverse rapporter vid filöverföringar till Carema som är moderbolaget.
Utbildning av personal i diverse xls funktioner.

2001 maj-2001 nov. Manpower
Började med att designa fyra databaser i Access åt Barndiabetesfondens huvudkontor.
Fick uppdraget av Mission Manpower att hjälpa till med att förenkla medlemshanteringen av 3000 medlemmar. Därefter 2 veckors utbildning av personal i databashanteringen.

1989 febr. -2001april Studieförbundet Vuxenskolans distrikt (SV)
Expeditionsföreståndare - Kamrer/dataansvarig.
Arbetsuppgifterna innebar samordning av inköp kontorsmaterial mm till avd/distr. Efter ca 1,5 år blev jag erbjuden tjänsten som Kamrer (ekonomiansvarig).
Bokföring, leverantörs och kundreskontra. Moms och uppbördsdeklarationer, lönehantering, kontrolluppgifter, avtalsfrågor halv och helårsbokslut mm.
Dataansvar, ex utrustningsanskaffning, begära in offerter, sköta datainköp åt avdelningar och distrikt.
Utbildning samt informationskälla och ekonomiservice åt flera av avdelningarna.
Ansvarig för redovisningen inför revision.

20000 mars -20000 aug. arbetade jag halvtid på SV och Grannskaps Service AB (GSAB)
Jag sammanställde en psykosocial personalenkät från fem olika serviceenheter inom GSAB.
Fick ansvara och samordna inköp till avdelningarna samt andra administrativa uppgifter bland annat
Samordna enkäter i diagram och redovisa.

1972-1989 Har jag haft diverse uppdrag som montör, pläterare, expedit, kallskänka, kassörska.


Utbildning/kurser
2012- Visma bokslut.

2015 febr. Staga Sweden AB, hade en inhyrd konsult under två dagar för utbildning inför boksluten i K2.

1989 – 1995 Studieförbundet Vuxenskolan Interna stegutbildningar inom ekonomi och data
i löneförhandling och till försäkringsrådgivare.
Ex. bokföring/bokslut, analyser, ekonomistyrning, budgetarbete, kalkyler, offerter i samband med uppdragsutbildning, bokslut. SPCS administration 1000, Lön special.
Muntligt framträdande teori och praktik. Mikrofonteknik. Tidsplanering. Personlig utveckling. Psykologi till vardags. Reklam layout. Föreningsteknik teori och praktik.
Kommunikation och samspel. Kroppsspråk. Aktuella folkbildningsfrågor.


Elsa Brännströms skola, komvux Administrativ ADB
Ht 1987-vt 1988

Elsa Brännströms skola komvux 3-årig ekonomisk linje
Ht 1985-vt 1988

Ljungstedska skolan Hemteknisk linje
1973

Elsa Brännströms skola 2årig-Social linje
1971-1972

Datakunskaper
Har arbetat med flera olika bokföringssystem/program. Arbetat i Norstedts bokföringsprogram och BL bokslut och deklaration. Tidigare i Visma administration, bokslut, Anläggningstillgångar och skatt. Visma lön. Har även tidigare arbetat i SPCS administration 500 och DBS löneprogram. Hansa ekonomi, svensk lön. Har gått flera datautbildningar i Officepaketet. Arbetat mycket i Excel där jag tillverkat mallar kalkyler och diverse diagram. Arbetat i diverse intranät.
Har uppdaterat mig genom kurser i en interaktiv distansutbildning på Xpectum AB som certifierad Redovisningsekonom. Visma SPCS programmen. Admin 1000 och lön Special.
Har läst in Access 2000 interaktivt och designat databaser.
Utbildning i diverse scanningssystem ex. Baltzar. Har även arbetat i ekonomisystemet Agresso.

Mina referenser från senaste arbete

Sven Lundgren VD Staga Sweden AB, tel. 076-841 76 39 (Föreg. arb. Plats)
Catharina Bergstrand kollega Staga Sweden AB, tel. 070-783 30 88
Jan Vikström Ägare och tidigare VD på Lärande i Sverige AB, 011-19 42 03, jan.vikstrom@larande.se


* Vill du erbjuda Britt-Louise ett jobb?

Om du har ett jobb att erbjuda vår medlem Britt-Louise, gör så här:

  • Gå till "Bli medlem" och fyll i uppgifterna
  • Ange där att du är arbetsgivare (bocka i rutan)
  • Logga in och gå till medlem Britt-Louise
  • Där kan du skicka internt PM till Britt-Louise, eller e-post (om medlemmen har angett det)

OBS: Ingen form av spam eller oseriösa förslag är tillåtet, endast seriösa förslag till regelrätta anställningar. Din IP loggas och upprepade överträdelser av förbudet mot oseriösa PM via VMJ.se kan komma att beivras.