VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetssökande medlem på VMJ: bevort

bevort Offentliga fakta och CV för bevort
 
bevort
(Klicka för större bild)

Man 66 år från Nynäshamn

Namn: Vincent Bevort

Sysselsättning nu: IT från krav till drift

Yrke(n): Verksamhetsarkitekt, Informationsarkitekt, Systemvetare

För mer fakta och kontaktuppgifter: Bli medlem, logga in och gå till bevort
(Även du som representerar ett företag använder formuläret 'Skapa nytt konto', och anger detta i steg 2.)

* CV / Arbetslivserfarenhet - Vincent Bevort

Har jobbat i 30 år inom IT och Telecom med alla typer av modellering: informations-, process-, objekt-, data- och databasmodellering, Kravhantering, systemutveckling, test, testledning, förvaltning och Telecom specifika verksamheter.

Under denna tid har jag byggt upp kompetens inom:
o Verksamhetsmodellering
o Informations-, data-, databasmodellering samt datakonvertering och databas administration
o Kravhantering, test och testledning
o Arkitektur, design och utveckling av system
o Telekommunikation
o Pedagogik
o Chefsroller, arbetsledare samt teamledning

Har också jobbat med att beskriva metoder för att på ett standardiserat sätt ta fram lösningar.
Andra träfford som passar mig är: kvalitetssäkring av IT-lösningar, systemgranskning med hjälp av metoden ”Audit on IT solutions”, test och testmiljöutveckling, systemförvaltning. Mina erfarenheter täcker hela vägen från processbeskrivning, kravspecificering t.o.m. byggnad och implementering av system.

Certifikat
Certifierad Informations arkitekt/verksamhetsarkitekt (AMBI ), 1998 (160P),
NOVI, EXIN, Nederländerna

Arbetslivs erfarenheter
Projekt baserade verksamheter 2009/05 – 2009/05 IT Konsult
- Framtagning av ett budgetsystem inom vård i MS-Excel & VBA kund L-Concept

New Technology Sweden AB 2008 - 2009 Systemerare
- IP baserad Callcenter: Kravställning, utveckling, test och implementering av en IP baserad Callcenter lösning för ett taxibolag.
- Utveckling av en IP baserad klimathanteringslösning
- Utveckling av olika webb applikationer för bland annat en Fax Contact Center och ett klimat hanteringssystem
- Implementering av och utbildning i en systemdokumenteringsmetod

Projekt baserade verksamheter 2007 - 2008 IT Konsult
- Utveckling av webbsidor åt enskilda firmor och mindre handelsbolag
- Framtagning av ett budgetsystem inom vård i MS-Excel & VBA kund L-Concept
- Utveckling av en metod och verktyg för kompetens validering.

WM-Data Validation AB 2000 - 2006 IT Konsult
Verksamhetsutveckling:
Har jobbat som mentor/rådgivare, gjord metodjämförelser, utvärderingar av olika modelleringsverktyg, processmodellering med BPMN, kravspecificering och prototyping.

Audits & tests:
- Leverantörsutvärdering mot ställda krav inkl framtagning av dessa krav samt en granskning och revision av IT system med hjälp av metoden ”Audit on IT solutions”
- Test av webbsidor för användarvänlighet
- Test av kravdokument och affärsprocesser
- Prestandatest med Loadrunner
- Framtagning av testmiljöer
Backwards engineering av Business Intelligence lösningar:
I detta område har jag jobbat med “Backwards engineering” av MS Excel, ASP och SQL lösningar i Teradata data warehouses och MS-SQL miljöer samt framtagning av tidsrapporter, dataladdning till en utbildningsmiljö.
Oviga områden:
Systemutveckling och förvaltningen, Webbutveckling och utbildning

Telia 1998 - 2000 systemutvecklare/testingenjör
- Kravspecificering och leda utvecklingen av ett datakonverteringsverktyg
- Utvärdering av olika utrustningar till ett ATM nätverk

KPN, Nederländerna 1984 - 1998 Systemarkitekt
- Implementering av ett dokumenteringssystem för hantering av ISO
- Processmodellering och kravspecificering av Client/Server lösningar
- Data- och databas modellering efter kravspecificering både på logiskt och teknisk nivå
- Utvecklare/förvaltare av olika Client/Server system
- Utvecklare/förvaltare av ett stödsystem till förvaltning av KPN:s kabelnätverk
- Utbildare i användning av bland annat MS-Access och andra stödsystem
- Funktionell förvaltare av Telecom specifika system, t.ex. ett CRM system för mobila telefon kunder och ett ta betalt system

KPN, Nederländerna 1979 - 1984 Teletekniker
- Ansvarig chef för en service enhet
- Säljare av telekommunikationslösningar
- Medverkande i rollen som slutanvändare från krav till drift av en ny CRM-systen
- Teletekniker med inriktning på fel avhjälpning, planering och installation med mera

Ahold, Nederländerna 1970 - 1976 Butiksmedarbetare
Under min utbildningstid jobbade jag på kväller och helger som butiksmedarbetare i olika roller som Huvudkassör, Avdelningschef Mejeri och grönsaker

Övriga erfarenheter
Casetools 1990 -
I mina roller som process- och datamodellerar hos KPN och WM-Data validation har jag jobbat med olika casetools och utvärderat några verktyg.
Bland annat har jag testad: System Development Workbench (CapGemini), Business Process Visual Architect (Visual Paradigm), MS-Office Visio (Mircosoft), ArgoUML (Tigris) och System Architect (Popkin software, numera en del av Telelogic). Just nu testar jag en Java baserad BMP (jBPM) verktyg från Jboss.

Modelleringsmetoder 1990 -
Nedanför finns en lista över metoder jag har jobbat med mest.
- enhanced Telecom Operations Model (eTOM)
- Enterprice Architecture enl. Zachmann
- Affärsmodellering med Business Process Modelling Notation (BPMN)
- Systemmodellering enl. Yourdon
- Object modellering enl Yourdon och OOA
- UML
- Scrum

Styrelsemedlem 1995 -1998
- I en grundskola i Nederländerna

Utbildning och kurser

Skola År Utbildning
NOVI, Groningen, Nederländerna

AMBI är en högskoleutbildning inom information och automatisering i Nederländerna. Utbildning är certifierad av institutet NOVI (http://www.novi.nl) . Certifikatet motsvarar Svenskt certifikat till Verksamhetsarkitekt (Dataföreningen Kompetens) 1990-1998 Informationsarkitekt/Verksamhetsutvecklare (AMBI) (160P)
- Metodologi och tekniker
- Organisationen och information
- Dataanalys, modellering och förvaltning
- System arkitektur
Cap-Gemini, Groningen, Nederländerna 1998 Fysisk datamodellering (10P)
Teleac, Nederländerna 1988-1989 Grundutbildning i Marketing (15P)

Skola År Kurser
Steinbergs Utbildnings AB 2007 Pedagogik i praktiken
Mindset, Stockholm 2006 Utbildning för utbildare
Goda Råd, Stockholm 2006 Spontana kontakter (Utbildning sälj)
Astrakan, Stockholm 2006 Utbildning Förändrings ledare
Egen utveckling 2006 Business Process Modelling Notation (BPMN)
WM-Data, Finland 2005 Netwiser
Business Objects, Stockholm 2004 Business Objects Designer 6
Oracle, Kista 2002 Oracle eBS administration
Projektstyrning AB, Stockholm 2001 Projektledare (10p)
Klasse Objecten, Nederländerna 1996 Objektorienterad modellering
Cognos, Utrecht Nederländerna 1995 Modellering i Cognos verktyg
Cap-Gemini, Nederländerna 1993 Tester för slutanvändare
KPN, Nederländerna 1985 Ledarutbildning för personalvård

Språk

Nederländska, Svenska, Engelska och Tyska.

* Vill du erbjuda bevort ett jobb?

Om du har ett jobb att erbjuda vår medlem bevort, gör så här:

  • Gå till "Bli medlem" och fyll i uppgifterna
  • Ange där att du är arbetsgivare (bocka i rutan)
  • Logga in och gå till medlem bevort
  • Där kan du skicka internt PM till bevort, eller e-post (om medlemmen har angett det)

OBS: Ingen form av spam eller oseriösa förslag är tillåtet, endast seriösa förslag till regelrätta anställningar. Din IP loggas och upprepade överträdelser av förbudet mot oseriösa PM via VMJ.se kan komma att beivras.