VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Tips till dig som vill sadla om från ett yrke till ett annat

Laptop
HEMMAKONTOR

Enligt statistik från Svenskt näringsliv var andelen sysselsatta kvinnor i åldersgruppen 15-74 år 2017 66 procent, medan andelen sysselsatta män var 70 procent. Under de senaste 25 åren har inte så mycket hänt vad gäller skillnader i sysselsättningsgrad mellan könen. Förändringarna har istället ägt rum på andra områden. Kvinnor är exempelvis överrepresenterade bland de som har tidsbegränsade anställningar, de är dock underrepresenterade när det gäller eget företagande. Kvinnor dominerar istället när det gäller akademiska färdigheter, bland de kvinnor som är sysselsatta på arbetsmarknaden hade mer än 55 procent studerat vidare efter gymnasiet, medan motsvarande siffra för män var 43 procent.

Det senare är föga förvånande mot bakgrund av att 64 procent av alla examina på högskolenivå (både grund- och avancerad nivå) avläggs av kvinnor. Svenskt näringsliv belyser även statistik som rör unga människor på arbetsmarknaden. Andelen individer som är 25 år och yngre, och professionellt verksamma är ungefär 10 procent. En intressant iakttagelse är att de unga är koncentrerade till den privata sektorn där en femtedel arbetar. Tittar du på den offentliga sektorn är endast 3 procent av de anställda i åldersgruppen 18–24 medan 50-plussarna dominerar med 39 procent. Applicerar du ovanstående på någon slags framtidsprognos ter det sig rätt tydligt att det kommer råda stark efterfrågan på kompetens inom den offentliga sektorn framöver i takt med att tjänstemän går i pension. Avslutningsvis är det av intresse, när en talar om arbete i Sverige, att titta på de största näringsgrenarna i förhållande till antal anställda.

Här hamnar industrin i topp, följt av service- och tjänsteverksamheten. Därutöver arbetar cirka 22 procent inom handel, hotell och restaurang. Kanske är du en av de som arbetar i någon av ovan nämnda branscher, kanske har du under en tid varit sugen på att sadla om. I den här artikeln delar vi med oss av några punkter att tänka på för dig som avser byta jobb inom den närmaste framtiden.

Undersök alternativa sätt att arbeta

Framväxten av digitala arbetsverktyg i form av exempelvis Skype, Zoom och Google Hangouts i kombination med en alltmer globaliserad arbetsmarknad där vi arbetar över geografiska- och tidsgränser har bidragit till framväxten av helt nya arbeten som kan utföras hemifrån. Det är exempelvis vanligt för arbetstagare inom marknadsförings-, kommunikations-, och IT-sektorn att arbeta digitalt. Hemarbete är dock inte bara begränsat till de senare – även inom iGaming och pokervärlden har denna utveckling noterats vad gäller spelare. Ett exempel är 888 Poker-ambassadören Niall Farrell som sadlade om från mobiltelefonförsäljare som spelade poker online på fritiden till framgångsrik professionell pokerspelare. Farrell är en inspirerande förlaga för de som vill sadla om och som är villiga att tänka brett. Vidare illustrerar han vikten av att fokusera på studier och fortbildning, genom att starta med grundläggande tips för pokerturneringar och följa upp det med andra källor för att slutligen försörja sig på sin passion. Vårt första tips är därför att inte begränsa dig till de traditionella arbetsplatserna eller de traditionella arbetssätten utan att fundera över hur du skulle kunna kapitalisera på en passion genom tillgängliga tekniska verktyg.

Omvandla hobby till yrke

Kanske har du redan arbetat flera år inom en särskild bransch men alltid närt en hemlig dröm om något helt annat. Konstnären Karin Holmström arbetade flera år som ekonom och personalstrateg på klädjätten H&M men bestämde sig efter en jobbig tid i livet att sadla om till konstnär. Ett drag som innebar ett privat företag, utställning på Louvren i Paris och tavlor upphängda i TV4:s studio i programmet Malou efter tio. Det som idag är en hobby kan mycket väl vara lukrativt imorgon. Här gäller det att mixa din inre drömmare med realisten, och upprätta affärsplaner, marknads- och omvärldsanalyser och granska befintlig konkurrens innan du beslutar huruvida din dröm går att realisera i praktiken. Glöm dock inte bort att allt eget företagande innebär ett visst mått av risktagande och att kasta sig ut i det okända. En framgångsrik egen företagare bör, för att använda en klichéartad analogi, till lika delar vara en finurlig pokerstrateg som noggrant tänker över sitt nästa drag som en roulettespelande risktagare som är medveten om marknadens nycker.

Fortbildning innan omsadling

För dig som är redo för förändring men inte nödvändigtvis vill sadla om till något radikalt annorlunda är fortbildning och internutbildningar en bra väg att gå. Genom detta kan du bryta monotonin med ditt befintliga jobb, finna stimulans och vidareutvecklas. Hyser du förtroende för din närmsta chef kan du be om ett möte där ni diskuterar resurser för att du ska få gå på internutbildningar inom allt från språk, organisation och ledarskap till teambuilding. Du kan dock även ta tag i fortbildningsbiten på egen hand. Undersök möjligheten att gå ner i tid för att avsätta tid till studier på deltid (här finns möjligheter såväl på distans som på kvällstid på både traditionella akademiska institutioner som på Folkuniversitetet).

Hitta en mentor och kör

Mentor
MENTORSKAP

Innan du sadlar om kan det vara klokt att titta närmare på det yrke du potentiellt kommer att sadla om till. Läs därför på innan och gör gedigen research om karriärmöjligheter, löneutveckling, eventuella kollektivavtal och andra faktorer av intresse. Vill du ta ditt researcharbete vidare rekommenderar vi att du hittar en mentor – det vill säga en person som arbetar inom det du en dag vill arbeta inom. Kanske har du en person i din närhet; från fotbollslaget, gymmet, pokergruppen du spelar med veckovis eller en kollegas kollega. Bjud ut personen ifråga på en fika och ställ alla de frågor du alltid funderat över ansikte mot ansikte. Detta kommer bidra till att ge dig en realistisk bild av det mål du strävar efter. Kanske blir kontentan att du trots allt ligger bättre till på ditt aktuella jobb. Kanske kommer du ut ur mötet full av nya idéer och inspiration och redo att ta dig an nya äventyr.