VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,4 procent arbetslösa i december

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,4 procent arbetslösa i december

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 27 jan 2011 21:22
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningen (AKU) december 2010:
Arbetslösheten fortsatt under 8 procent

I december 2010 var 4 554 000 personer i åldern 15–74 år sysselsatta. Det är 102 000 fler än i december 2009. Antalet arbetade timmar ökade med 3,7 procent på ett år. Arbetslösheten uppgick till 7,4 procent av arbetskraften, ej säsongrensat, och 7,8 procent säsongrensat.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

I säsongrensade data ses en fortsatt sysselsättningsuppgång, som precis som tidigare månader är tydligare bland männen. Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick säsongrensat till 4 596 000 personer i december 2010. Sysselsättningsgraden, dvs. andelen sysselsatta i befolkningen, uppgick till 65,2 procent – 68,3 bland männen och 62,0 bland kvinnorna.

Arbetslösheten är fortsatt nedåtgående. Trenden är starkare bland männen och svagare bland kvinnorna. Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa till 389 000 personer och arbetslöshetstalet, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, till 7,8 procent.

Arbetskraftens tillväxt var i december av ungefär samma storlek som närmast föregående månader. Antalet personer i arbetskraften uppgick till 4 985 000 personer, vilket ger ett säsongrensat relativt arbetskraftstal på 70,7 procent.

Förändringar jämfört med december 2009 – Originaldata 1)
102 000 fler sysselsatta

Antalet sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgick i december 2010 till 4 554 000. Det är 102 000 fler än i december 2009.

Sysselsättningsgraden ökade med 0,9 procentenheter till 64,6 procent jämfört med december året innan.

Framförallt var det de fast anställda som blev fler. Jämfört med december 2009 ökade de med 77 000, varav ungefär lika många var män som kvinnor.

Arbetade timmar ökade 3,7 procent

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 132,2 miljoner per vecka i december 2010. Korrigerat för skillnader mellan 2009 och 2010 års kalender, är det en ökning med 3,7 procent jämfört med december föregående år.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,6 miljoner av personer som är folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Den totala övertiden ökade med i genomsnitt 435 000 timmar per vecka jämfört med december 2009.

Minskad arbetslöshet

364 000 personer var arbetslösa i åldern 15–74 år i december 2010, vilket är 53 000 färre än i december 2009. Det är andra månaden i rad som antalet arbetslösa uppvisar en statistiskt säkerställd minskning.

Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 7,4 procent. Det är 1,2 procentenheter lägre än i december 2009 då arbetslöshetstalet mätte 8,6 procent. Totalt sett minskade arbetslösheten mest bland männen. I åldrarna 25–54 år minskade den däremot bland både män och kvinnor.

Ungdomsarbetslösheten, dvs. arbetslösheten i åldern 15–24 år, uppgick till 22,0 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 44 procent heltidsstuderande.

En av tre arbetslösa eller 121 000 personer var långtidsarbetslösa, dvs. hade sökt arbete i mer än 6 månader.

Ej i arbetskraften

Antalet personer som inte ingår i arbetskraften uppgick i december 2010 till 2 133 000 i åldern 15–74 år. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med december föregående år. Antalet pensionärer ökade däremot med 65 000, samtidigt som antalet personer som uppgav att de var långvarigt sjuka minskade med 54 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2010 uppgick det till 18,9 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 473 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >