VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Sysselsättningen ökade i februari och färre var arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > Sysselsättningen ökade i februari och färre var arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 15 mar 2007 11:19
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

Arbetskraftsundersökningen februari 2007 av SCB:

Fler sysselsatta och färre arbetslösa

Antalet sysselsatta ökade i februari med 86 000 personer eller 2 procent jämfört med februari 2006. Sysselsättningen har främst ökat i den privata sektorn. Antalet arbetslösa minskade med 34 000 till 219 000 personer, som motsvarar 4,8 procent av arbetskraften, jämfört med februari för ett år sedan då den var 5,6 procent.

Antalet sysselsatta var 4 337 000 personer, en ökning med 86 000 personer eller 2 procent jämfört med februari 2006. Både grupperna fast anställda och tidsbegränsat anställda ökade. Det är i den privata sektorn som sysselsättningen ökade, främst inom företagstjänster (inklusive finansiell verksamhet) och byggverksamhet. Nystartsjobben uppgick enligt AMS till ca 2 000 i februari 2007.

Andelen sysselsatta av befolkningen (sysselsättningsintensiteten) var i februari 74 procent, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med för ett år sedan.

Av de sysselsatta var 38 000 (±7 500) personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Deltagande i vissa AMS-program räknas i AKU-statistiken som sysselsatta. I februari var antalet personer i sådana program ca 50 000, jämfört med ca 54 000 i januari. Plusjobben, som kommer att fasas ut, uppgick i februari till ca 19 800, jämfört med ca 1 800 i februari i fjol. I januari i år var de ca 20 000.

Arbetade timmar ökade
Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 145,0 (±1,5) miljoner per vecka, en ökning med 2 procent jämfört med februari 2006. 1,3 (±0,3) miljoner av de arbetade timmarna utfördes av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösheten minskade och var 4,8 procent
Antalet arbetslösa var i februari 219 000 personer, eller 4,8 procent av arbetskraften. Detta är en minskning med 34 000 personer jämfört med februari 2006. Andelen arbetslösa minskade för både män och kvinnor.

Enligt statistik från AMS var i slutet av februari 105 200 personer sökande med stöd (exklusive särskilda insatser för funktionshindrade). Tidigare benämndes dessa "deltagare i konjunkturberoende program". Det är en minskning med 34 700 personer jämfört med samma tidpunkt förra året.

Antalet undersysselsatta män ökade
Undersysselsatta är sysselsatta personer som vill och kan öka sin arbetstid. I februari var 279 000 personer undersysselsatta. Av dessa var 110 000 män och 169 000 kvinnor. De undersysselsatta männen har ökat med 20 000 personer jämfört med februari i fjol, medan antalet undersysselsatta kvinnor inte uppvisar någon statistiskt säkerställd förändring.

Antalet latent arbetssökande minskade
Latent arbetssökande är personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta, men som inte aktivt sökt arbete, samt heltidsstuderande som sökt och kunnat ta ett arbete. De latent arbetssökande var i februari 168 000 personer, vilket är en minskning med 23 000 personer jämfört med februari i fjol. Av dessa var 79 000 personer heltidsstuderande som aktivt sökt och kunnat ta ett arbete. I internationell statistik ingår dessa heltidsstuderande i gruppen arbetslösa, medan de i officiell svensk statistik räknas till gruppen utanför arbetskraften. Om dessa heltidsstuderande hade inkluderats i gruppen arbetslösa skulle arbetslösheten ha varit 6,4 procent av arbetskraften i åldern 16-64 år.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskraftsutbud. Detta uppgick i februari till 15,6 miljoner timmar per vecka, vilket med 40 timmars arbetsvecka motsvarar ca 390 000 heltidstjänster. Jämfört med februari i fjol är det en minskning med 1,9 miljoner timmar per vecka eller 47 000 heltidstjänster.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >