VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 6,8 procent i september

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 6,8 procent i september

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 20 okt 2011 12:45
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) september 2011:
44 000 färre arbetslösa

I september 2011 var 4 652 000 personer i ålder 15-74 år sysselsatta, 89 000 fler jämfört med september förra året. Antalet arbetslösa minskade med 44 000 till 341 000 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,8 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 158,9 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar en fortsatt ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Enligt säsongrensade data var antalet sysselsatta 4 662 000 i september 2011. Trenden är fortsatt positiv, i likhet med de senaste månaderna. Den är däremot inte lika stark som i början av året. Den positiva trenden är starkare för kvinnorna än för männen. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, var 65,8 procent.

Antalet arbetslösa personer var, säsongrensat, 364 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent av arbetskraften. Arbetslöshetstalet var för männen 7,3 och för kvinnorna 7,1 procent. Trenden för arbetslösheten är nedåtgående både vad gäller antalet och andelen, och något starkare för kvinnorna.

Antalet personer i arbetskraften var 5 026 000. Trenden är fortsatt positiv, dock inte lika stark som i början av året. Andelen av befolkningen som var i arbetskraften, det så kallade arbetskraftstalet, var 70,9 procent, och där ligger förändringstakten nära noll.

Förändringar jämfört med september 2010 – Originaldata 1)
89 000 fler sysselsatta

I september 2011 var 4 652 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Det är en ökning med 89 000 jämfört med september 2010. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 65 000.

Sysselsättningsgraden ökade med 0,8 procentenheter till 65,7 procent. Bland kvinnorna ökade den med 1,4 procentenheter till 62,9 procent. Sysselsättningsgraden var för männen 68,3 procent.

Antalet anställda var 4 156 000 vilket är en ökning med 97 000 personer jämfört med september 2010. Av denna ökning stod fast anställda för 52 000 och tidsbegränsat anställda för 45 000. Ökningen av de tidsbegränsat anställda var uteslutande bland kvinnorna.

Antalet personer som arbetade heltid, det vill säga hade en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer, ökade med 103 000, medan antalet personer som arbetade lång deltid (20-34 timmar per vecka) minskade med 37 000.

Antalet arbetade timmar var 158,9 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar uppgick till 158,9 miljoner i genomsnitt per vecka i september 2011. Det är ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med september 2010 då antalet arbetade timmar uppgick till 157,3 miljoner per vecka. Av de arbetade timmarna utfördes 68,0 miljoner av kvinnorna, en ökning med 1,7 miljoner. Männen arbetade 90,9 miljoner timmar.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Antalet arbetslösa minskade med 44 000 personer

I september 2011 var 341 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa. Det är en minskning med 44 000 jämfört med september förra året, varav antalet arbetslösa män minskade med 29 000.

Det relativa arbetslöshetstalet minskade också jämfört med samma månad förra året. Minskningen var 1,0 procentenheter vilket ger ett arbetslöshetstal på 6,8 procent av arbetskraften i september 2011. För män minskade arbetslösheten med 1,1 procentenheter.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 133 000 arbetslösa, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 21,2 procent av arbetskraften. Av de arbetslösa ungdomarna var 40 procent heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

I september 2011 var antalet personer utanför arbetskraften 2 091 000 eller 29,5 procent av befolkningen. Av dessa var 955 000 män, en ökning med 33 000, och 1 136 000 var kvinnor.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2011 uppgick det till 18,5 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 463 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med samma månad ett år tidigare är det en minskning med 1,4 miljoner timmar eller 35 000 heltidsarbeten.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >