VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Snittet för 2011 var 7,5 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > Snittet för 2011 var 7,5 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 29 feb 2012 11:33
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), Årsmedeltal 2011:
Lägre arbetslöshet under 2011

Under 2011 var i genomsnitt 4 642 000 sysselsatta vilket är en ökning med 96 000 personer jämfört med 2010. Antalet arbetslösa minskade med 38 000 till 378 000 personer. Arbetslösheten var därmed 7,5 procent av arbetskraften vilket är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med 2010. Antalet arbetade timmar ökade med 2,1 procent till 143,9 miljoner per vecka.

Sysselsättningen ökade för både män och kvinnor

I genomsnitt var 4 642 000 personer sysselsatta under 2011. Det är en ökning med 96 000 jämfört med föregående år och ökningen var både bland män och bland kvinnor. Bland männen ökade antalet sysselsatta med 42 000 till 2 444 000 och bland kvinnorna var ökningen 54 000 personer till 2 199 000 sysselsatta.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, var 65,6 procent i genomsnitt under 2011. Det är en ökning med 0,9 procentenheter och även här var det en ökning både för män och för kvinnor. Männens sysselsättningsgrad ökade med 0,7 procentenheter till 68,3 procent och kvinnorna ökade med 1,1 procentenheter till 62,9 procent.

Antal sysselsatta ökade i fyra län; Stockholm, Västra Götaland, Uppsala och Norrbotten. I övriga län var det ingen statistiskt säkerställd skillnad mot föregående år. Den största procentuella ökningen var i Norrbottens och i Uppsala län där antalet sysselsatta ökade med 5,6 respektive 5,5 procent. Den största antalsmässiga ökningen var i Stockholms län där 30 000 fler var sysselsatta än under 2010.

Antal anställda ökade med 108 000 till 4 157 000 personer. Ökningen bestod av både fast anställda, vilka ökade med 67 000, och tillfälligt anställda, vilka ökade med 41 000 personer.

Arbetade timmar ökade med 2,1 procent

Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick till 143,9 miljoner timmar i genomsnitt under 2011. Jämfört med 2010 är det en ökning med 3,0 miljoner timmar eller 2,1 procent. Ökningen skedde framför allt bland kvinnorna där timmarna ökade med 3,5 procent, motsvarande 2,1 miljoner timmar. Bland männen var ökningen 1,1 procent, motsvarande 0,9 miljoner timmar.

Arbetslösheten var 7,5 procent

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 378 000 i genomsnitt under 2011, motsvarande en minskning med 38 000 personer jämfört med 2010. Den största minskningen var bland männen som minskade med 23 000 personer till 200 000 arbetslösa. Kvinnorna minskade med 15 000 till 178 000 arbetslösa.

Under 2011 var i genomsnitt 7,5 procent av arbetskraften i åldern 15-74 år arbetslösa. Det är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med 2010. Arbetslösheten minskade både bland män och bland kvinnor. För männen minskade den med 0,9 procentenheter till 7,6 procent och för kvinnorna minskade den med 0,7 procentenheter till 7,5 procent.

Sett till region så minskade arbetslösheten i åtta av länen och för övriga län var förändringen inte statistiskt säkerhetsställd. Störst minskning var det i Uppsala län och Västernorrlands län där arbetslösheten minskade med 2,5 respektive 2,1 procentenheter. Högst relativ arbetslöshet fanns i Värmlands län med 9,5 procent av arbetskraften och lägst var det i Uppsala län med 5,7 procent.

I likhet med antalet arbetslösa minskade även antalet långtidsarbetslösa, det vill säga de som har haft en arbetslöshetstid på minst 27 veckor. Under 2011 var 113 000 personer långtidsarbetslösa i genomsnitt vilket motsvarar en minskning med 19 000 personer jämfört med 2010.

Personer ej i arbetskraften

Gruppen ej i arbetskraften består av personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Under 2011 var 2 054 000 personer i åldern 15-74 år utanför arbetskraften. Av dessa var 54 procent kvinnor och 46 procent män. Jämfört med år 2010 så ökade antalet pensionärer med 30 000 till 868 000 och antalet sjuka minskade med 21 000 till 355 000 personer.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >