VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 8,5 procent i februari

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 8,5 procent i februari

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 27 mar 2013 20:05
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) februari 2013:
Stabilt läge på arbetsmarknaden

Förändringarna på arbetsmarknaden var små i februari 2013. Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 597 000. Antalet arbetslösa uppgick till 427 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 151,6 miljoner per vecka. Jämfört med februari 2012 innebär det inga statistiskt säkerställda förändringar. Säsongrensade data visar på en svag ökning av antalet sysselsatta och att ökningen av antalet arbetslösa stannat av.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 672 000 i februari 2013. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,4 procent. Av männen var 68,1 procent sysselsatta och av kvinnorna 62,7 procent. Säsongrensade data visar på en svagt positiv trend för antalet sysselsatta.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till 415 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,2 procent. Arbetslösheten för männen var 8,5 procent och för kvinnorna 7,8 procent. Under de senaste månaderna har trenden för både antalet och andelen arbetslösa planat ut.

Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5 087 000 i februari 2013. Av dessa var 2 686 000 män och 2 402 000 kvinnor. Säsongrensade data visar på en fortsatt svag ökning av antalet personer i arbetskraften. Andelen personer i arbetskraften var 71,3 procent.

Förändringar jämfört med februari 2012 – Originaldata 1)
Ingen ökning av antalet sysselsatta

Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år var 4 597 000 i februari 2013. Jämfört med samma period föregående år är det ingen statistiskt säkerställd förändring. Sysselsättningsgraden var 64,4 procent för befolkningen i åldern 15-74 år. För männen var sysselsättningsgraden 67,0 procent och för kvinnorna 61,7 procent.

Antalet fast anställda uppgick till 3 469 000 och tidsbegränsat anställda var 636 000. Jämfört med februari 2012 är det ingen säkerställd förändring vare sig för fast anställda eller tidsbegränsat anställda.

Antalet arbetade timmar var 151,6 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i februari 2013 till i genomsnitt 151,6 miljoner per vecka. Det är ingen säkerställd skillnad jämfört med februari 2012. 1,5 miljoner av de arbetade timmarna utfördes av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Antalet frånvarotimmar i huvudsysslan på grund av sjukdom uppgick till i genomsnitt 8,4 miljoner per vecka, en ökning med 1,6 miljoner timmar jämfört med februari 2012.

Arbetslösheten 8,5 procent

I februari 2013 var 427 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, varav 234 000 män och 193 000 kvinnor. Arbetslösheten uppgick till 8,5 procent av arbetskraften. Jämfört med samma period föregående år är det ingen statistiskt säkerställd skillnad i varken antal eller andel. Bland män var arbetslösheten 8,8 procent och bland kvinnor 8,1 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 157 000 arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 26,4 procent för denna grupp. Av de arbetslösa i åldern 15-24 var 82 000 heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick till 2 116 000 i februari 2013, vilket motsvarar 29,6 procent av befolkningen.

Antalet personer utanför arbetskraften som uppgav att de var sjuka minskade med 28 000 jämfört med samma period 2012 och uppgick till 331 000 personer. Antalet pensionärer var 902 000, en ökning med 32 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet ökade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2013 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet till i genomsnitt 21,9 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 1,6 miljoner timmar jämfört med februari 2012. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 548 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Både antalet undersysselsatta och antalet latent arbetssökande ökade i februari 2013. Antalet undersysselsatta ökade med 44 000 till 353 000. De latent arbetssökande, det vill säga personer som velat och kunnat ta arbete men inte sökt något, var 156 000 vilket är en ökning med 34 000 personer.


1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >