VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,3 procent arbetslösa i augusti

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,3 procent arbetslösa i augusti

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 12 sep 2013 16:53
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) augusti 2013:
Antalet sysselsatta fortsätter att öka

I augusti 2013 var 4 766 000 sysselsatta i åldern 15-74 år vilket är en ökning med 48 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet arbetslösa uppgick till 377 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,3 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 122,3 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet sysselsatta och en minskning av antalet arbetslösa.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 702 000 i augusti 2013 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,7 procent. Av männen var 68,2 procent sysselsatta och av kvinnorna 63,1 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet sysselsatta.

Säsongrensat uppgick de arbetade timmarna i genomsnitt till 142,3 miljoner timmar per vecka. Trenden visar på en ökning av antalet arbetade timmar.

Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa till 406 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,0 procent. Arbetslösheten för män var 8,1 procent och för kvinnorna 7,8 procent. Trenden visar på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa.

Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5 108 000 i augusti 2013. Andelen personer i arbetskraften var 71,3 procent. Motsvarande tal för männen var 74,2 procent och för kvinnorna 68,4 procent. Säsongrensad data visar på en fortsatt positiv trend för antalet personer i arbetskraften.

Förändringar jämfört med augusti 2012 – Originaldata 1)
Antalet anställda ökade

Som sysselsatt räknas de personer som har en anställning eller arbetar i eget företag som företagare eller är medhjälpande hushållsmedlem. I augusti 2013 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 766 000, en ökning med 48 000 jämfört med augusti 2012. Antalet sysselsatta män var 2 512 000 och antalet sysselsatta kvinnor var 2 255 000. Sysselsättningsgraden för personer i åldern 15-74 år var 66,6 procent. Motsvarande tal för männen var 69,3 procent och för kvinnorna 63,7 procent.

Antalet sysselsatta i åldern 15-24 år uppgick i augusti 2013 till 559 000, en ökning med 33 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Sysselsättningsgraden ökade med 3,2 procentenheter till 45,9 procent.

Antalet anställda ökade med 61 000 och uppgick till 4 280 000. Antalet fast anställda var 3 492 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 787 000.

122,3 miljoner arbetade timmar per vecka

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2013 i genomsnitt till 122,3 miljoner per vecka. Det är ingen säkerställd förändring jämfört med augusti 2012, när hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,6 miljoner timmar av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Ett relativt högre bortfall under den sista mätveckan gör att antalet arbetade timmar och personer i arbete sannolikt underskattas, då semesteruttaget är högre under de första veckorna i augusti.

Arbetslösheten 7,3 procent

I augusti 2013 uppgick antalet arbetslösa till 377 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,3 procent. Av de arbetslösa var 199 000 män och 179 000 kvinnor. Bland såväl männen som kvinnorna var 7,3 procent arbetslösa.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 135 000 arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet på 19,4 procent av arbetskraften.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick i augusti 2013 till 2 018 000. Det motsvarar 28,2 procent av befolkningen. Antalet pensionärer uppgick till 919 000, vilket är en ökning med 33 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2013 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 20,4 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 510 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >