VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 7,5 procent i september

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 7,5 procent i september

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 17 okt 2013 10:24
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) september 2013:
Antalet tidsbegränsat anställda fortsätter att öka

I september 2013 var 4 708 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, vilket är en ökning med 41 000 jämfört med samma period föregående år. Antalet arbetslösa uppgick till 382 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 160,1 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet sysselsatta och en svag minskning av antalet arbetslösa.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 712 000 i september 2013, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,8 procent. Av männen var 68,4 procent sysselsatta och för kvinnorna var motsvarande siffra 63,1 procent. Trenden är fortsatt positiv för antalet sysselsatta.

Säsongrensat uppgick de arbetade timmarna i genomsnitt till 143,5 miljoner timmar per vecka. Arbetade timmar visar på en fortsatt positiv trend.

Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa till 409 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,0 procent. Arbetslösheten för män var 7,7 procent och för kvinnor 8,3 procent. Trenden visar på en svag minskning av både antalet och andelen arbetslösa.

Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5 121 000 i september 2013. Av dessa var 2 684 000 män och 2 437 000 kvinnor. Andelen personer i arbetskraften var 71,5 procent. Motsvarande tal för männen var 74,0 procent och för kvinnorna 68,8 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet personer i arbetskraften.

Förändringar jämfört med september 2012 – Originaldata 1)
Antalet heltidsarbetande ökade

I september 2013 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 708 000 vilket är en ökning med 41 000 jämfört med september 2012. Antalet sysselsatta män var 2 483 000 och antalet sysselsatta kvinnor var 2 224 000. Sysselsättningsgraden för befolkningen i åldern 15-74 år var 65,7 procent. Motsvarande tal för männen var 68,5 procent och för kvinnorna 62,8 procent.

Antalet fast anställda uppgick till 3 504 000 i september 2013. Antalet tidsbegränsat anställda var 697 000, en ökning med 51 000 jämfört med september 2012.

Antalet heltidsarbetande, det vill säga personer som arbetar mer än 35 timmar per vecka, var 3 628 000 vilket är en ökning med 50 000 jämfört med samma period föregående år.

160,1 miljoner arbetade timmar per vecka

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i september 2013 i genomsnitt till 160,1 miljoner per vecka. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med september 2012.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,6 miljoner timmar av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten 7,5 procent

I september 2013 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 382 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Av de arbetslösa var 183 000 män och 199 000 kvinnor. För männen motsvarar detta en arbetslöshet på 6,9 procent och för kvinnorna 8,2 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 130 000 arbetslösa och av dessa var 54 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 20,8 procent av arbetskraften.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick i september 2013 till 2 077 000 vilket motsvarar 29,0 procent av befolkningen.

Antalet personer utanför arbetskraften som var heltidsstuderande minskade med 38 000 jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 620 000.Antalet pensionärer uppgick till 911 000, en ökning med 34 000 jämfört med september 2012.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2013 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 19,8 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 495 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >