VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,5 procent var arbetslösa i december

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,5 procent var arbetslösa i december

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 27 jan 2014 12:22
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) december 2013:
Antalet tidsbegränsat anställda fortsätter att öka

I december 2013 var 4 680 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Antalet arbetslösa uppgick till 380 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 137,2 miljoner per vecka. För säsongrensade data är trenden fortsatt positiv för antalet och andelen sysselsatta medan trenden för antalet och andelen arbetslösa endast uppvisar små förändringar.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 718 000 i december 2013, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,7 procent. Av männen var 68,0 procent sysselsatta och för kvinnorna var motsvarande siffra 63,4 procent. Trenden är fortsatt positiv för både antalet och andelen sysselsatta.

Säsongrensat uppgick de arbetade timmarna i genomsnitt till 143,9 miljoner timmar per vecka. Arbetade timmar visar på en positiv trend.

Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa till 408 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,0 procent. Arbetslösheten för män var 8,1 procent och för kvinnor 7,8 procent. Trenden för såväl antalet som andelen arbetslösa uppvisar endast små förändringar.

Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5 126 000 i december 2013. Andelen personer i arbetskraften var 71,4 procent. Motsvarande tal för männen var 74,0 procent och för kvinnorna 68,8 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet och andelen personer i arbetskraften.

Förändringar jämfört med december 2012 – Originaldata 1)
Antalet sysselsatta uppgick till 4 680 000

I december 2013 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 680 000, vilket inte är en statistiskt säkerställd förändring jämfört med december 2012. Antalet sysselsatta kan vara något underskattat för december 2013 på grund av bortfallet. Antalet sysselsatta män var 2 450 000 och antalet sysselsatta kvinnor var 2 230 000.

Sysselsättningsgraden uppgick till 65,2 procent för befolkningen i åldern 15-74 år. För kvinnorna var sysselsättningsgraden 62,9 procent och motsvarande tal för männen var 67,5 procent.

Antalet heltidsarbetande, det vill säga personer som arbetar 35 timmar eller mer per vecka, ökade med 55 000 till 3 593 000. Antalet heltidsarbetande män uppgick till 2 111 000 och heltidsarbetande kvinnor till 1 482 000.

I december 2013 uppgick antalet anställda till 4 169 000. Antalet tidsbegränsat anställda ökade med 44 000 till 680 000. Det är den fjärde månaden i rad som antalet tidsbegränsat anställda ökar jämfört med motsvarande månader föregående år.

Antalet fast anställda uppgick till 3 489 000 i december 2013. Jämfört med motsvarande månader föregående år har det inte skett någon statistiskt säkerställd förändring i antalet fast anställda någon månad under 2013.

137,2 miljoner arbetade timmar per vecka

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 2013 till i genomsnitt 137,2 miljoner per vecka. Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner timmar av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten 7,5 procent

I december 2013 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 380 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetslösa män var 203 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 177 000. För männen motsvarar det en arbetslöshet på 7,7 procent och för kvinnorna 7,3 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 123 000 arbetslösa och av dessa var 55 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 20,2 procent av arbetskraften.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick i december 2013 till 2 118 000, vilket motsvarar 29,5 procent av befolkningen. Antalet pensionärer ökade med 26 000 och uppgick till 920 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2013 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 21,0 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 525 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >