VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 8,6 procent i januari

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 8,6 procent i januari

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 25 feb 2014 20:16
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU) januari 2014:
Ökning av antalet sysselsatta

I januari 2014 var 4 619 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 41 000 jämfört med januari 2013. Antalet arbetslösa uppgick till 436 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,6 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 123,5 miljoner per vecka. För säsongrensade data är trenden inte längre positiv för andelen sysselsatta medan trenden för antalet och andelen arbetslösa är ökande.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data 1)

Osäkerheten i säsongrensade data för januari 2014 är högre än normalt. Detta kan förklaras av att ovanligt mycket helger och ledigheter infallit under referensperioden jämfört med tidigare år.

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 719 000 i januari 2014, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,7 procent. Av männen var 67,8 procent sysselsatta och för kvinnorna var motsvarande siffra 63,5 procent. Trenden är inte längre positiv för andelen sysselsatta. Detta förklaras av männen för vilka utvecklingen är negativ, både vad gäller antal och andel sysselsatta. För kvinnor är trenden däremot positiv för såväl antal som andel sysselsatta.

Säsongrensat uppgick de arbetade timmarna i genomsnitt till 141,2 miljoner timmar per vecka. Trenden visar på små förändringar i antalet arbetade timmar.

Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa till 420 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,2 procent. Arbetslösheten för män var 8,4 procent och för kvinnor 7,9 procent. Trenden för såväl antalet som andelen arbetslösa är ökande.

Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5 139 000 i januari 2014. Andelen personer i arbetskraften var 71,6 procent. Motsvarande tal för männen var 74,1 procent och för kvinnorna 69,0 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet personer i arbetskraften.

Förändringar jämfört med januari 2013 – Originaldata 1)
Sysselsättning

I januari 2014 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 619 000, vilket är en ökning med 41 000 personer jämfört med januari 2013. Antalet sysselsatta män var 2 410 000 och antalet sysselsatta kvinnor var 2 209 000.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, uppgick till 64,3 procent för befolkningen i åldern 15-74 år. För kvinnorna var sysselsättningsgraden 62,3 procent och motsvarande tal för männen var 66,3 procent.

Jämfört med samma period föregående år minskade antalet personer i arbete med 86 000 personer till 3 744 000 personer. Detta beror på att fler varit frånvarande hela referensveckan, vilket i sin tur kan förklaras av nyårshelgens placering i veckan.

I januari 2014 uppgick antalet anställda till 4 145 000. Antalet fast anställda ökade med 43 000 till 3 523 000. Bland männen uppgick antalet fast anställda till 1 814 000 personer, medan det bland kvinnor var 1 709 000 personer.

Arbetade timmar per vecka

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i januari 2014 till i genomsnitt 123,5 miljoner per vecka. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledigheter är det ingen statistiskt signifikant förändring.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,3 miljoner timmar av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten

I januari 2014 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 436 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,6 procent. Antalet arbetslösa män var 238 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 199 000. För männen motsvarar det en arbetslöshet på 9,0 procent och för kvinnorna 8,3 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 146 000 arbetslösa och av dessa var 69 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar var 23,9 procent av arbetskraften.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick i januari 2014 till 2 125 000, vilket motsvarar 29,6 procent av befolkningen. Antalet heltidsstuderande minskade med 33 000 och uppgick till 651 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I januari 2014 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 21,8 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 545 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet latent arbetssökande minskade med 28 000 personer jämfört med januari 2013 och uppgick till 150 000 personer. Bland kvinnorna var det 82 000 latent arbetssökande, medan antalet latent arbetssökande män minskade med 23 000 till 68 000 personer.


1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >