VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I snitt var 7,9 procent arbetslösa under 2014

Forum > Allmänt > Nyheter > I snitt var 7,9 procent arbetslösa under 2014

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 17 feb 2015 11:43
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), årsmedeltal 2014:
Minskad långtidsarbetslöshet bland unga

Under 2014 var i genomsnitt 4 772 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, en ökning med 68 000 personer jämfört med 2013. Bland utrikes födda ökade antalet sysselsatta med 44 000 och uppgick till 796 000. Antalet arbetslösa var 411 000, vilket motsvarade en arbetslöshet på 7,9 procent. Antalet långtidsarbetslösa i åldern 15-24 år minskade med 5 000 och uppgick till 19 000.

Sysselsättningen fortsätter att öka

Antalet personer i arbetskraften 15-74 år uppgick till 5 183 000 under 2014, en ökning med 68 000 personer jämfört med 2013. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 71,9 procent för befolkningen, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter.

Under 2014 ökade antalet sysselsatta med 68 000 till 4 772 000 personer. Sedan 2005 har antalet sysselsatta ökat med 424 000, ökningen har skett alla år utom ett, 2009 då antalet sysselsatta minskade. Antalet sysselsatta män ökade med 35 000 och uppgick till 2 503 000. Kvinnorna ökade med 33 000 personer till 2 270 000. Bland utrikes födda i åldern 15-74 år ökade antalet sysselsatta med 44 000 och uppgick till 796 000.

Sysselsättningsgraden ökade med 0,5 procentenheter till 66,2 procent under 2014. Sysselsättningsgraden bland kvinnor ökade med 0,5 procentenheter och uppgick till 63,8 procent. Sysselsättningsgraden bland män var 68,6 procent.

Antalet sysselsatta i Stockholms län ökade med 18 000 till 1 152 000. I Västra Götalands län ökade antalet sysselsatta med 13 000 till 812 000. Även i Uppsala och Hallands län ökade antalet sysselsatta jämfört med 2013.

Under 2014 ökade antalet anställda med 73 000 och uppgick till 4 279 000, vilket är närmare 90 procent av de sysselsatta. Övriga 10 procent, 493 000, utgörs av företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar. 2014 förklaras ökningen av antalet sysselsatta helt av anställda. Antalet anställda män var 2 150 000 och antalet anställda kvinnor var 2 129 000. Jämfört med 2013 är det en ökning med 42 000 respektive 31 000.

145 miljoner arbetade timmar i veckan

Under 2014 uppgick det totala antalet arbetade timmarna till i genomsnitt 145 miljoner per vecka. Av dessa utfördes 1,8 miljoner timmar av sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten var 7,9 procent

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 411 000, 189 000 kvinnor och 222 000 män. Under 2014 var i genomsnitt 7,9 procent arbetslösa, 8,2 procent bland män och 7,7 procent bland kvinnor. Antalet långtidsarbetslösa var i genomsnitt 117 000, fler män än kvinnor var långtidsarbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa i åldersgruppen 15-24 år minskade med 5 000 och uppgick till 19 000.

Högst arbetslöshet hade Skåne län med 10,1 procent och lägst arbetslöshet var det i Jönköpings län med 5,9 procent.

Personer ej i arbetskraften

Under 2014 var 2 022 000 personer i åldern 15-74 år utanför arbetskraften. Antalet pensionärer uppgick till 902 000 och antal personer som uppgav att de var sjuka uppgick till 341 000 personer. Antalet heltidsstuderande var 523 000.

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >