VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I november var 6,2 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I november var 6,2 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 16 dec 2016 14:23
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november 2016:

Fortsatt ökning av antalet sysselsatta

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 947 000 i november 2016, icke säsongrensat. Det var en ökning med 74 000 jämfört med november 2015, varav 51 000 män. Antalet arbetslösa uppgick till 328 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 164,5 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden samt en fortsatt minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,8 procent.

Arbetskraften ökade med 78 000

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 275 000 i november 2016, icke säsongrensat. Det var en ökning med 78 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet män i arbetskraften ökade med 54 000 och uppgick till 2 775 000. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 500 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,7 procent. Bland kvinnorna var arbetskraftstalet 69,0 procent och bland männen 74,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Arbetskraften uppgick till 5 301 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,1 procent.

Antalet sysselsatta ökade

I november 2016 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 4 947 000, icke säsongrensat, vilket var en ökning med 74 000 jämfört med november 2015. Antalet sysselsatta män ökade med 51 000 till 2 598 000 och antalet kvinnor uppgick till 2 349 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,3 procent, bland kvinnorna var den 64,9 procent och bland männen 69,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick till 4 941 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,2 procent. Därmed är sysselsättningsgraden nu på samma nivå som innan finanskrisen.

Antalet fast anställda män ökade

Antalet anställda i november 2016 uppgick till 4 454 000 enligt icke säsongrensade data. Det var en ökning med 82 000 personer jämfört med november 2015, varav 64 000 män. Antalet fast anställda ökade med 61 000 till 3 702 000. Bland männen ökade antalet fast anställda med 49 000 och uppgick till 1 915 000. Bland kvinnorna var antalet fast anställda 1 787 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 751 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i november 2016 till i genomsnitt 164,5 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet är det ingen signifikant skillnad i arbetade timmar jämfört med november 2015.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till 150,3 miljoner per vecka och visar därmed små förändringar jämfört med närliggande månader.

Antalet arbetslösa var 328 000

I november 2016 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 328 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 151 000 och antalet män till 176 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,1 procent bland kvinnorna och 6,4 procent bland männen. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 88 000 arbetslösa, varav 48 000 heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 15,0 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet arbetslösa uppgick till 360 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,8 procent. Bland kvinnorna var arbetslösheten 6,4 procent och bland männen 7,1 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år fortsätter såväl antalet som andelen arbetslösa att minska. Antalet arbetslösa ungdomar var 113 000 och arbetslöshetstalet var 17,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2016 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,2 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 405 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 86,1 procent i november 2016, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var andelen i arbetskraften 82,9 procent och bland männen 89,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,7 procent.

I november 2016 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 81,0 procent, enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 78,2 procent och bland männen 83,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,3 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 5,9 procent i november 2016. Bland kvinnorna var arbetslösheten 5,7 procent och bland männen var den 6,1 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en fortsatt minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,2 procent.

Befolkningen 15–74 år
Icke säsongrensade data, november 2016 samt förändring mot november 2015 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes).
- Antalet sysselsatta ökade med 74 000 och uppgick till 4 947 000 (4 941 000)
- Antalet fast anställda ökade med 61 000 och uppgick till 3 702 000 (3 701 000)
- Antalet arbetslösa uppgick till 328 000 (360 000)
- Arbetslösheten uppgick till 6,2 procent (6,8 procent)


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
Uppdaterat: 16 dec 2016 14:25  

< [1]  >