VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I januari var 7,3 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I januari var 7,3 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 17 feb 2017 10:24
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2017:

Antalet sysselsatta fortsatte öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 880 000 i januari 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 90 000 jämfört med januari 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 385 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,3 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 148,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten vilken uppgick till 6,9 procent.

Antalet personer i arbetskraften ökade

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 265 000 i januari 2017, icke säsongrensat. Jämfört med januari 2016 var det en ökning med 86 000 varav 46 000 män och 40 000 kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,4 procent, bland männen var det 73,8 procent och bland kvinnorna 68,9 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. I januari 2017 uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 322 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,2 procent.

Antalet sysselsatta ökade med 90 000

I januari 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 4 880 000, icke säsongrensat. Det var en ökning med 90 000 jämfört med januari 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 551 000 och antalet sysselsatta kvinnor till 2 330 000, en ökning med 44 000 respektive 46 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 66,2 procent, bland männen var den 68,1 procent och bland kvinnorna 64,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. I januari 2017 uppgick antalet sysselsatta till 4 958 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,3 procent.

Antalet anställda ökade

Antalet anställda i januari 2017 uppgick till 4 383 000 enligt icke säsongrensade data. Det var en ökning med 76 000 personer jämfört med januari 2016, varav 39 000 var kvinnor. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 697 000. Jämfört med januari 2016 var det en ökning med 65 000, varav 40 000 var män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 687 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i januari 2017 i genomsnitt till 148,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet var det ökning med 1,5 procent jämfört med januari 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar endast på små förändringar av antalet arbetade timmar. I januari 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 150,8 miljoner per vecka.

Små förändringar av arbetslösheten

I januari 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 385 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,3 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 212 000 och antalet arbetslösa kvinnor till 172 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,7 procent bland män och 6,9 procent bland kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 110 000 arbetslösa, varav 71 000 var heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 18,6 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I januari 2017 uppgick antalet arbetslösa till 364 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,9 procent. Bland männen var arbetslösheten 7,2 procent och bland kvinnorna 6,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år fortsätter såväl antalet som andelen arbetslösa att minska. Antalet arbetslösa ungdomar var 115 000 och arbetslöshetstalet var 18,1 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I januari 2017 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 17,5 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 438 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 86,0 procent i januari 2017, icke säsongrensat. Bland männen var andelen i arbetskraften 88,6 procent och bland kvinnorna 83,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av arbetskraftstalet vilket uppgick till 86,7 procent.

I januari 2017 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 80,2 procent, enligt icke säsongrensade data. Bland männen var sysselsättningsgraden 82,2 procent och bland kvinnorna 78,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,3 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 6,7 procent i januari 2017. Bland männen var arbetslösheten 7,3 procent och bland kvinnorna 6,2 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten vilken uppgick till 6,2 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >