VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,4 procent var arbetslösa i februari

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,4 procent var arbetslösa i februari

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 18 mar 2017 10:04
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2017:

Antalet anställda i kommunal sektor ökade

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 4 920 000 i februari 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 114 000 jämfört med februari 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 392 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,4 procent. Antal anställda i kommunal sektor ökade med 51 000 jämfört med februari 2016 och uppgick till 1 160 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 161,4 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten vilken uppgick till 6,9 procent.

Arbetskraften ökade med 110 000

Antalet personer i arbets­kraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 312 000 i februari 2017, icke säsongrensat. Jämfört med februari 2016 var det en ökning med 110 000 varav 65 000 män och 45 000 kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet ökade med 0,7 procentenheter jämfört med februari 2016 och uppgick till 72,0 procent. Bland männen uppgick det relativa arbetskraftstalet till 74,6 procent och bland kvinnorna uppgick det till 69,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. I februari 2017 uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 340 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,4 procent.

Antalet sysselsatta ökade med 114 000

I februari 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 4 920 000, icke säsongrensat. Det var en ökning med 114 000 jämfört med februari 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 571 000 och antalet sysselsatta kvinnor till 2 349 000, en ökning med 62 000 respektive 53 000. Sysselsättningsgraden ökade med 0,8 procentenheter jämfört med februari 2016 och uppgick till 66,7 procent. Bland männen uppgick sysselssättningsgraden till 68,6 procent och bland kvinnorna 64,7 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. I februari 2017 uppgick antalet sysselsatta till 4 974 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,4 procent.

Antalet anställda ökade

Antalet anställda i februari 2017 uppgick till 4 420 000 enligt icke säsongrensade data. Det var en ökning med 85 000 personer jämfört med februari 2016, varav 45 000 kvinnor och 40 000 män. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 708 000. Jämfört med februari 2016 var det en ökning med 74 000, varav 42 000 män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 711 000 personer. Antal anställda i kommunal sektor ökade med 51 000 jämfört med februari 2016 och uppgick till 1 160 000, varav 31 000 män. Detta är tredje månaden i rad som antalet anställda i kommunal sektor ökar.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar fortsatte öka

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i februari 2017 i genomsnitt till 161,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet var det en ökning med 2,5 procent jämfört med februari 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar. I februari 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 151,6 miljoner per vecka.

Små förändringar i arbetslösheten

I februari 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 392 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,4 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 224 000 och antalet arbetslösa kvinnor till 168 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,0 procent bland män och 6,7 procent bland kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 130 000 arbetslösa, varav 82 000 heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 21,4 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I februari 2017 uppgick antalet arbetslösa till 366 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,9 procent. Även för ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av både antalet och andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 117 000 och arbetslöshetstalet var 18,3 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2017 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 17,5 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 438 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 86,3 procent i februari 2017, icke säsongrensat. Jämfört med februari 2016 var detta en ökning med 0,7 procentenheter. Bland männen var andelen i arbetskraften 89,3 procent, en ökning med 1,0 procentenheter. Bland kvinnorna uppgick andelen i arbetskraften till 83,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,8 procent.

I februari 2017 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 80,4 procent, enligt icke säsongrensade data. Jämfört med februari 2016 var detta en ökning med 0,7 procentenheter. Bland männen var sysselsättningsgraden 82,5 procent och bland kvinnorna 78,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,4 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 6,8 procent i februari 2017. Bland männen var arbetslösheten 7,6 procent och bland kvinnorna 5,9 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten vilken uppgick till 6,2 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >