VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 7,2 procent i april

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 7,2 procent i april

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 23 maj 2017 10:38
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2017:

Antalet sysselsatta fortsatte öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 966 000 i april 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 93 000 jämfört med april 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 386 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 7,2 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 152,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten vilken uppgick till 6,6 procent.

Antalet personer i arbetskraften fortsatte öka

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 352 000 i april 2017, icke säsongrensat. Jämfört med april 2016 var det en ökning med 98 000, varav 63 000 män och 35 000 kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,4 procent. Bland män uppgick det relativa arbetskraftstalet till 75,0 procent och bland kvinnor var motsvarande siffra 69,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. I april 2017 uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 365 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,6 procent.

Antalet sysselsatta ökade

I april 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 966 000, icke säsongrensat. Det var en ökning med 93 000 jämfört med april 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 600 000, en ökning med 55 000. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 366 000, en ökning med 38 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,2 procent. Bland männen var den 69,3 procent och bland kvinnor var den 65,1 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. I april 2017 uppgick antalet sysselsatta till 5 010 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,8 procent.

Antalet fast anställda ökade

Antalet anställda i april 2017 uppgick till 4 482 000 enligt icke säsongrensade data. Det var en ökning med 106 000 personer jämfört med april 2016, varav 55 000 män och 51 000 kvinnor. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 756 000. Jämfört med april 2016 var det en ökning med 90 000, varav 61 000 män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 726 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i april 2017 i genomsnitt till 152,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet är det ingen signifikant skillnad i arbetade timmar jämfört med april 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet arbetade timmar. I april 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 152,7 miljoner per vecka.

Antalet arbetslösa uppgick till 386 000

I april 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 386 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,2 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 214 000 och antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 172 000. Bland män uppgick arbetslöshetstalet till 7,6 procent och bland kvinnor uppgick det till 6,8 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 124 000 arbetslösa och av dessa var 88 000 heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 19,7 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I april 2017 uppgick antalet arbetslösa till 356 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,6 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 110 000 och arbetslöshetstalet var 17,4 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I april 2017 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 17,1 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 428 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 86,8 procent i april 2017, icke säsongrensat. Andelen i arbetskraften ökade med 0,9 procentenheter till 89,4 procent bland män och bland kvinnor var den 84,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,0 procent.

I april 2017 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 81,2 procent, enligt icke säsongrensade data. Bland män var sysselsättningsgraden 83,3 procent och bland kvinnor var den 79,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,8 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,5 procent i april 2017. Bland män var arbetslösheten 6,8 procent och bland kvinnor var den 6,1 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten, vilken uppgick till 6,0 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
Uppdaterat: 23 maj 2017 10:39  

< [1]  >