VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I maj var 7,2 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I maj var 7,2 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 20 jun 2017 10:34
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2017:

Fortsatt ökning av antalet anställda i kommunal sektor

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 4 983 000 i maj 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 92 000 jämfört med maj 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 387 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 7,2 procent. I kommunal sektor ökade antalet anställda med 45 000 jämfört med maj 2016 och uppgick till 1 166 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 157,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,7 procent.

Antalet personer i arbetskraften fortsatte öka

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 370 000 i maj 2017, icke säsongrensat. Jämfört med maj 2016 var det en ökning med 79 000, varav 48 000 män. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,6 procent. Bland män uppgick det relativa arbetskraftstalet till 75,2 procent och bland kvinnor var motsvarande siffra 70,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. I maj 2017 uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 369 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,6 procent.

Antalet sysselsatta ökade

I maj 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 4 983 000, icke säsongrensat. Det var en ökning med 92 000 jämfört med maj 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 616 000, en ökning med 52 000. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 368 000, en ökning med 40 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,4 procent. Bland männen var den 69,7 procent och bland kvinnor var den 65,1 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. I maj 2017 uppgick antalet sysselsatta till 5 012 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,8 procent.

Antalet fast anställda ökade

Antalet anställda i maj 2017 uppgick till 4 475 000 enligt icke säsongrensade data, vilket var en ökning med 52 000. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 750 000. Jämfört med maj 2016 var det en ökning med 53 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 725 000 personer. Vidare ökade antalet anställda i kommunal sektor med 45 000 jämfört med maj 2016 och uppgick till 1 166 000. Under de senaste sex månaderna är detta den femte månaden som antalet anställda i den kommunala sektorn ökar.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i maj 2017 i genomsnitt till 157,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat är det ingen signifikant skillnad i arbetade timmar jämfört med maj 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet arbetade timmar. I maj 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 152,5 miljoner per vecka.

Antalet arbetslösa uppgick till 387 000

I maj 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 387 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,2 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 208 000 och antalet arbetslösa kvinnor till 179 000. Bland män uppgick arbetslöshetstalet till 7,4 procent och bland kvinnor till 7,0 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 138 000 arbetslösa och av dessa var 97 000 heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 21,8 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I maj 2017 uppgick antalet arbetslösa till 357 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,7 procent. Även för ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 110 000 och arbetslöshetstalet var 17,3 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj 2017 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,7 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 418 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 86,7 procent i maj 2017, icke säsongrensat. Andelen i arbetskraften var 89,5 procent bland män och 83,8 procent bland kvinnor. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,0 procent.

I maj 2017 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 81,3 procent, enligt icke säsongrensade data. Bland män var sysselsättningsgraden 83,7 procent och bland kvinnor var den 78,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,7 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 6,3 procent i maj 2017. Bland män var arbetslösheten 6,5 procent och bland kvinnor var den 6,1 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten, vilken uppgick till 6,0 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >