VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 6,8 procent var arbetslösa i april

Forum > Allmänt > Nyheter > 6,8 procent var arbetslösa i april

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 23 maj 2018 11:24
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2018:

Fortsatt ökning av antalet sysselsatta

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 043 000 i april 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 78 000 jämfört med april 2017. Antalet fast anställda ökade med 116 000 till 3 872 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 165,5 miljoner per vecka vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 4,2 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 366 000 och arbetslöshetstalet till 6,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 6,1 procent.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 410 000 i april 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 58 000 jämfört med april 2017. Antalet män i arbetskraften uppgick till 2 826 000 och antalet kvinnor ökade med 46 000 till 2 584 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,6 procent. Bland männen uppgick det till 74,6 procent och bland kvinnorna var det 70,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften som uppgick till 5 430 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 72,9 procent vilket är en svag ökning jämfört med närliggande månader.

Sysselsättningen

Icke säsongrensat var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 043 000 i april 2018. Det är en ökning med 78 000 jämfört med april 2017. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 51 000 till 2 417 000 och sysselsatta män uppgick till 2 627 000. Sysselsättningsgraden var 67,7 procent. Bland männen var den 69,4 procent och bland kvinnorna 66,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i april 2018 till 5 097 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,4 procent.

Anställda

I april 2018 uppgick antalet anställda till 4 560 000, en ökning med 77 000 jämfört med april 2017, enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor ökade antalet med 40 000 till 2 273 000 och bland män var antalet 2 287 000. Antalet fast anställda ökade under samma period med 116 000 till 3 872 000. Bland män ökade antalet fast anställda med 75 000 till 1 994 000 och bland kvinnor ökade antalet med 41 000 och uppgick till 1 878 000. Antalet tidsbegränsat anställda personer uppgick till 688 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet anställda. Antalet fast anställda ökade medan det skedde en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i april 2018 till i genomsnitt 165,5 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 4,2 procent jämfört med april 2017.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 156,2 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I april 2018 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 366 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,8 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 199 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 167 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,0 procent bland män och 6,5 procent bland kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var antalet arbetslösa 109 000, varav 71 000 var heltidsstuderande. Arbetslöshetstalet bland ungdomarna uppgick till 17,9 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I april 2018 uppgick antalet arbetslösa till 333 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,1 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 98 000 och arbetslöshetstalet var 15,8 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I april 2018 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 15,9 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 398 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 87,3 procent i april 2018, icke säsongrensat. Bland männen var andelen i arbetskraften 89,4 procent och bland kvinnorna var den 85,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,3 procent.

I april 2018 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 82,0 procent, icke säsongrensat, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med april 2017. Sysselsättningsgraden uppgick till 83,8 procent bland män och 80,1 procent bland kvinnor. Säsongrensade och utjämnade data visar också på en ökning av sysselsättningsgraden vilken uppgick till 82,5 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20-64 år till 6,1 procent. Bland männen var det 6,3 procent och bland kvinnor 5,9 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten och uppgick till 5,5 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >