VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,2 procent var arbetslösa i juni

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,2 procent var arbetslösa i juni

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 26 jul 2018 12:15
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2018:

Antalet anställda ökar

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 5 197 000 i juni 2018, icke säsongrensat, vilket är en ökning med 68 000 jämfört med juni 2017. Antalet anställda ökade med 81 000 till 4 708 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 158,3 miljoner per vecka. Antalet arbetslösa uppgick till 403 000 och arbetslöshetstalet var 7,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av sysselsättningen samt att arbetslösheten uppgick till 6,2 procent.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 599 000 i juni 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 63 000 jämfört med juni 2017. Antalet män i arbetskraften uppgick till 2 931 000 och antalet kvinnor uppgick till 2 669 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 75,1 procent. För männen uppgick motsvarande siffra till 77,3 procent och för kvinnorna var den 72,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften som uppgick till 5 442 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 73,0 procent, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader.

Sysselsättningen
Icke säsongrensat var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 197 000 i juni 2018. Det är en ökning med 68 000 jämfört med juni 2017. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 468 000 och antalet sysselsatta män ökade med 51 000 till 2 728 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,7 procent. Bland männen uppgick den till 72,0 procent och bland kvinnorna till 67,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i juni 2018 till 5 106 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,5 procent.

Anställda

I juni 2018 uppgick antalet anställda till 4 708 000, en ökning med 81 000 jämfört med juni 2017, enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor uppgick antalet anställda till 2 347 000 och bland män ökade antalet med 49 000 till 2 361 000. Antalet fast anställda ökade under samma period med 81 000 till 3 864 000. Bland kvinnor var antalet fast anställda 1 896 000. Bland män uppgick antalet till 1 968 000, vilket var en ökning med 50 000. Antalet tidsbegränsat anställda personer uppgick till 844 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet anställda. Antalet fast anställda ökade men det skedde en viss minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juni 2018 till i genomsnitt 158,3 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 156,3 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I juni 2018 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 403 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,2 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 202 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 201 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,9 procent bland män och 7,5 procent bland kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var antalet arbetslösa 177 000 och av de arbetslösa ungdomarna var 85 000 heltidsstuderande. Arbetslöshetstalet bland de unga uppgick till 23,7 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I juni 2018 uppgick antalet arbetslösa till 336 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. Även för ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av både antalet och andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 98 000 och arbetslöshetstalet var 15,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juni 2018 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 18,3 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 458 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 88,8 procent i juni 2018, icke säsongrensat. Bland männen var motsvarande siffra 90,7 procent och bland kvinnorna 86,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,5 procent.

I juni 2018 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 83,6 procent, icke säsongrensat. Sysselsättningsgraden uppgick till 85,6 procent bland män och 81,5 procent bland kvinnor. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden, vilken uppgick till 82,6 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 5,8 procent. Bland kvinnorna var siffran 6,1 procent och bland männen 5,6 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en liten förändring av arbetslösheten, som uppgick till 5,6 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >