VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I december var 6,0 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I december var 6,0 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 24 jan 2019 12:26
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2018

Fortsatt ökning av fast anställda

Antalet sysselsatta ökade med 94 000 i december 2018. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar till 6,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till 148,1 miljoner per vecka, en ökning med 2,6 procent kalenderkorrigerat.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 426 000 i december 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 100 000 jämfört med motsvarande månad 2017. Antalet kvinnor i arbetskraften ökade med 70 000 till 2 592 000 och antalet män uppgick till 2 833 000. Det relativa arbetskraftstalet ökade med 0,9 procentenheter till 72,5 procent. För kvinnor ökade det med 1,5 procentenheter till 70,5 procent och för män uppgick det till 74,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet personer i arbetskraften uppgick i december 2018 till 5 501 000, vilket motsvarar 73,5 procent av befolkningen.

Sysselsättningen

I december 2018 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 099 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 94 000 jämfört med december 2017. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 68 000 till 2 437 000, och antalet sysselsatta män uppgick till 2 662 000. Sysselsättningsgraden ökade med 0,8 procentenheter till 68,1 procent. Bland kvinnor ökade den med 1,4 procentenheter till 66,2 procent och den uppgick till 69,9 procent bland män.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i december 2018 till 5 158 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,9 procent.

Anställda

I december 2018 uppgick antalet anställda till 4 598 000, en ökning med 92 000 personer jämfört med motsvarande period föregående år enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor ökade antalet anställda med 66 000 personer till 2 304 000 och bland män uppgick antalet till 2 294 000. Antalet fast anställda ökade under samma period med 120 000 till 3 890 000. Bland kvinnor ökade antalet fast anställda med 67 000 till 1 902 000 och bland män ökade antalet med 53 000 personer till 1 988 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 708 000 personer.

I privat sektor ökade antalet anställda med 61 000 personer och uppgick till 3 061 000. I statlig sektor ökade antalet med 30 000 till 319 000. Antalet anställda inom kommunal sektor uppgick till 1 173 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av såväl antalet fast som antalet tidsbegränsat anställda personer.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 2018 till i genomsnitt 148,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 2,6 procent jämfört med december 2017.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 157,5 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I december 2018 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 327 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,0 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 155 000 och antalet arbetslösa män var 172 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent bland kvinnor och 6,1 procent bland män. För ungdomar i åldern 15-24 år var antalet arbetslösa 80 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 14,0 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 44 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I december 2018 uppgick antalet arbetslösa till 343 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. För ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa. Antalet uppgick till 105 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 16,8 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2018 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 15,3 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 383 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år ökade med 0,9 procentenheter till 87,1 procent i december 2018, icke säsongrensat. Bland kvinnor ökade arbetskraftstalet med 1,3 procentenheter till 85,0 procent, och bland män uppgick det till 89,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 88,1 procent.

I december 2018 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 82,1 procent, icke säsongrensat, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Bland kvinnor ökade sysselsättningsgraden med 1,2 procentenheter till 80,2 procent. Bland män uppgick den till 84,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden, som uppgick till 83,1 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20-64 år till 5,7 procent. Bland kvinnor var arbetslösheten 5,6 procent, och bland män var den 5,9 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 5,7 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >