VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 6,6 procent i februari

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 6,6 procent i februari

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 14 mar 2019 10:40
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2019

Fortsatt ökning av antalet sysselsatta

Antalet sysselsatta ökade med 54 000 i februari 2019, icke säsongrensat, medan arbetslöshetstalet var 6,6 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen ökade och att arbetslösheten minskade till 6,2 procent.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 451 000 i februari 2019, icke säsongrensat. Det är en ökning med 75 000 jämfört med motsvarande månad 2018. Antalet kvinnor i arbetskraften ökade med 54 000 till 2 591 000 och antalet män i arbetskraften uppgick till 2 860 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,7 procent. För kvinnor ökade det med 1,1 procentenheter till 70,4 procent och för män uppgick det till 75,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet personer i arbetskraften uppgick i februari 2019 till 5 505 000, vilket motsvarar 73,5 procent av befolkningen.

Sysselsättningen

I februari 2019 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 093 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 54 000 jämfört med februari 2018. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 424 000 och antalet sysselsatta män var 2 669 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,0 procent, bland kvinnor uppgick den till 65,8 procent och bland män till 70,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i februari 2019 till 5 164 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,9 procent.

Anställda

I februari 2019 uppgick antalet anställda till 4 619 000 icke säsongrensat, en ökning med 64 000 personer jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet anställda kvinnor var 2 292 000 och antalet anställda män var 2 327 000. Antalet fast anställda ökade med 65 000 till 3 887 000 varav 1 889 000 var kvinnor och 1 998 000 var män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 732 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av såväl antalet fast som antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i februari 2019 till i genomsnitt 167,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 157,7 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I februari 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 358 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,6 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 167 000 och antalet arbetslösa män var 191 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,4 procent bland kvinnor och till 6,7 procent bland män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år ökade med 23 000 till 118 000. Ungdomsarbetslösheten uppgick till 19,7 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 75 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I februari 2019 uppgick antalet arbetslösa till 341 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en liten förändring av antalet arbetslösa och en minskning av andelen arbetslösa. Antalet uppgick till 107 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,2 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2019 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,3 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet i februari 2019 motsvarar 408 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år ökade med 0,7 procentenheter och uppgick till 87,4 procent i februari 2019, icke säsongrensat. Bland kvinnor uppgick det till 84,9 procent, en ökning med 1,2 procentenheter, och bland män till 89,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 88,1 procent.

I februari 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 82,3 procent, icke säsongrensat. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 80,1 procent och bland män var den 84,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden, som uppgick till 83,2 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 5,8 procent. Bland kvinnor var arbetslösheten 5,6 procent och bland män var den 6,0 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 5,5 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >