VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 6,2 procent var arbetslösa i april

Forum > Allmänt > Nyheter > 6,2 procent var arbetslösa i april

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 23 maj 2019 11:10
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2019

Antalet sysselsatta fortsätter öka

Antalet sysselsatta ökade med 93 000 mellan april 2018 och april 2019. Andelen arbetslösa minskade med 0,6 procentenheter till 6,2 procent. Antalet arbetade timmar ökade med 1,9 procent kalenderkorrigerat. Säsongrensat och utjämnat ökade antalet och andelen sysselsatta. Antalet och andelen arbetslösa minskade och arbetslösheten uppgick till 6,2 procent.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 475 000 i april 2019, icke säsongrensat. Det är en ökning med 65 000 jämfört med motsvarande månad 2018. Antalet män i arbetskraften ökade med 58 000 till 2 884 000 och antalet kvinnor i arbetskraften uppgick till 2 591 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,0 procent. För män ökade det med 1,0 procentenheter till 75,6 procent och för kvinnor uppgick det till 70,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet personer i arbetskraften, som uppgick till 5 512 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 73,5 procent, vilket är en liten förändring jämfört med närliggande månader.

Sysselsättningen

I april 2019 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 136 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 93 000 jämfört med april 2018. Antalet sysselsatta män ökade med 74 000 till 2 701 000, och antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 435 000. Sysselsättningsgraden ökade med 0,8 procentenheter till 68,5 procent. Bland män ökade den med 1,4 procentenheter till 70,8 procent och bland kvinnor uppgick den till 66,1 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i april 2019 till 5 171 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,9 procent.

Anställda

I april 2019 uppgick antalet anställda till 4 639 000, en ökning med 80 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år enligt icke säsongrensade data. Bland män ökade antalet anställda med 60 000 personer till 2 347 000 och bland kvinnor uppgick antalet till 2 292 000. Antalet fast anställda ökade med 71 000 till 3 943 000. Bland män ökade antalet fast anställda med 43 000 till 2 037 000 och bland kvinnor uppgick antalet till 1 905 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 697 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och en liten förändring av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i april 2019 till i genomsnitt 160,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 1,9 procent jämfört med april 2018.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 158,3 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I april 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 339 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med april 2018. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 156 000 och antalet arbetslösa män var 183 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent bland kvinnor och till 6,3 procent bland män. För ungdomar i åldern 15–24 år var antalet arbetslösa 111 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 19,0 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 76 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I april 2019 uppgick antalet arbetslösa till 341 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa. Antalet uppgick till 107 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,3 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I april 2019 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 15,0 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet i april 2019 motsvarar 375 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i april 2019 till 87,4 procent, icke säsongrensat. Bland män uppgick det till 89,8 procent och bland kvinnor uppgick det till 84,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,9 procent.

I april 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 82,6 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 84,7 procent och bland kvinnor var den 80,5 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 83,1 procent, vilket är en liten förändring jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 5,4 procent, en minskning med 0,7 procentenheter. Bland kvinnor var arbetslösheten 5,2 procent och bland män var den 5,7 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslöshetstalet, vilket uppgick till 5,5 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >