VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 6,8 procent i maj

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 6,8 procent i maj

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 19 jun 2019 11:23
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2019

Små förändringar av arbetslösheten

I maj 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 095 000 och andelen arbetslösa var 6,8 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 169,9 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antalet sysselsatta och andelen arbetslösa. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,3 procent.

Information om bortfallet

Under de senaste månaderna har bortfallet i undersökningen varit större än normalt. Jämfört med de föregående månadernas utfall visar siffrorna för maj 2019 bland annat på en avtagande sysselsättningsökning, speciellt för män. För att kunna avgöra om storleken på dessa förändringar är bestående krävs ytterligare mätningar. AKU är en urvalsundersökning som är förenad med osäkerhet, vilket vid enstaka tillfällen kan leda till stora avvikelser i skattningarna. Resultaten för AKU maj 2019 bör därför användas med viss försiktighet.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 467 000 i maj 2019, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften uppgick till 2 856 000 och antalet kvinnor i arbetskraften var 2 612 000. Det relativa arbetskraftstalet var 72,9 procent. För män uppgick det till 74,8 procent och för kvinnor var arbetskraftstalet 70,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 502 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 73,3 procent.

Sysselsättningen

I maj 2019 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 095 000, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 650 000 och antalet sysselsatta kvinnor var 2 445 000. Sysselsättningsgraden var 67,9 procent, vilket innebär en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland män var sysselsättningsgraden 69,4 procent och bland kvinnor uppgick den till 66,3 procent.

För säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 155 000 vilket är en liten förändring jämfört med närliggande månader. Sysselsättningsgraden var 68,7 procent, vilket är en minskning.

Anställda

I maj 2019 uppgick antalet anställda till 4 621 000, enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 306 000 och bland kvinnor var det 2 315 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 893 000, av dessa var 1 997 000 män och 1 896 000 kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 728 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i maj 2019 till i genomsnitt 169,9 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 158,5 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I maj 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 373 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,8 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 167 000 och antalet arbetslösa män var 206 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,4 procent bland kvinnor och till 7,2 procent bland män. För ungdomar i åldern 15–24 år var antalet arbetslösa 132 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 22,3 procent. Det är en ökning med 3,9 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Av de arbetslösa ungdomarna var 79 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I maj 2019 uppgick antalet arbetslösa till 347 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent. För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa. Antalet uppgick till 109 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,8 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj 2019 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,7 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 418 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i maj 2019 till 87,6 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 89,8 procent och bland kvinnor uppgick det till 85,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,8 procent.

I maj 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 82,3 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 84,2 procent och bland kvinnor var den 80,4 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 82,8 procent, vilket är en minskning jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 6,1 procent. Bland kvinnor var arbetslösheten 5,8 procent och bland män var den 6,3 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet, vilket uppgick till 5,7 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >