VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I juni var 7,6 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I juni var 7,6 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 25 jul 2019 11:37
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2019

Ingen ökning av sysselsättningen

I juni 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 227 000 och andelen arbetslösa var 7,6 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 154,7 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av andelen sysselsatta och en ökning av andelen arbetslösa. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,3 procent.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 655 000 i juni 2019, icke säsongrensat. Det var en ökning med 55 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet män i arbetskraften uppgick till 2 952 000 och antalet kvinnor i arbetskraften var 2 703 000. Det relativa arbetskraftstalet var 75,3 procent. För män uppgick det till 77,3 procent och för kvinnor var arbetskraftstalet 73,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antalet personer i arbetskraften och en minskning av andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 499 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 73,2 procent.

Sysselsättningen

I juni 2019 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 227 000, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 725 000 och antalet sysselsatta kvinnor var 2 503 000. Det var andra månaden i rad som sysselsättningen inte ökade, jämfört med samma månad föregående år. Innan dess har antalet sysselsatta ökat varje månad sedan september 2016.

Sysselsättningsgraden var 69,6 procent. Bland män var sysselsättningsgraden 71,3 procent och bland kvinnor 67,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 150 000. Det är en liten förändring jämfört med närliggande månader. Sysselsättningsgraden var 68,6 procent, vilket är en minskning.

Anställda

I juni 2019 uppgick antalet anställda till 4 745 000, enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 376 000 och bland kvinnor var motsvarande siffra 2 368 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 965 000; en ökning med 101 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet fast anställda män ökade med 62 000 till 2 030 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 935 000; en ökning med 39 000.

Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 780 000 personer. Det är en minskning med 64 000 jämfört med juni 2018. Bland män minskade antalet tidsbegränsat anställda med 47 000 till 346 000. Bland kvinnor uppgick antalet tidsbegränsat anställda till 433 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juni 2019 till i genomsnitt 154,7 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 157,2 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I juni 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 427 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,6 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 200 000 och antalet arbetslösa män var 227 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,4 procent bland kvinnor och till 7,7 procent bland män. För ungdomar i åldern 15–24 år var antalet arbetslösa 164 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 22,8 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 67 000 heltidsstuderande, en minskning med 18 000.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I juni 2019 uppgick antalet arbetslösa till 349 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent. För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet arbetslösa, och en liten förändring av andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 104 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,4 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juni 2019 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 19,9 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 498 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i juni 2019 till 89,1 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 91,1 procent och bland kvinnor 87,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,7 procent.

I juni 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 83,5 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 85,2 procent och bland kvinnor 81,7 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 82,7 procent. Det är en minskning jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 6,3 procent. Bland kvinnor var arbetslösheten 6,2 procent och bland män var den 6,5 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet, som uppgick till 5,7 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >