VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 6,9 procent i juli

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 6,9 procent i juli

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 22 aug 2019 10:47
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2019

Avmattning på arbetsmarknaden

I juli 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 239 000. Andelen arbetslösa var 6,9 procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med juli 2018. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 109,0 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av andelen sysselsatta och en ökning av andelen arbetslösa. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,8 procent.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 629 000 i juli 2019, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften var 2 941 000 och antalet kvinnor 2 688 000. Det relativa arbetskraftstalet var 74,9 procent. För män uppgick det till 77,0 procent och för kvinnor var arbetskraftstalet 72,9 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antalet personer i arbetskraften och en minskning av andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 492 000. Det motsvarar ett arbetskraftstal på 73,1 procent.

Sysselsättningen

I juli 2019 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 239 000, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 739 000, en minskning med 39 000 jämfört med juli 2018. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 500 000. Det är nu tre månader i rad som AKU inte visat på någon ökning av antalet sysselsatta. Innan dess ökade antalet sysselsatta varje månad sedan september 2016.

Sysselsättningsgraden var 69,8 procent, en minskning med 1,0 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Bland män minskade sysselsättningsgraden med 1,6 procentenheter till 71,7 procent. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 67,8 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data visar både antalet och andelen sysselsatta på en minskning jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta var 5 121 000 och sysselsättningsgraden var 68,2 procent.

Anställda

I juli 2019 uppgick antalet anställda till 4 747 000, enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 384 000 och bland kvinnor var motsvarande siffra 2 364 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 934 000, en ökning med 60 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet fast anställda kvinnor ökade med 38 000 till 1 903 000. Antalet fast anställda män var 2 031 000.

Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 814 000 personer. Det är en minskning med 90 000 jämfört med juli 2018. Bland män minskade antalet tidsbegränsat anställda med 53 000 till 353 000. Bland kvinnor uppgick antalet tidsbegränsat anställda till 461 000, en minskning med 38 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli 2019 till i genomsnitt 109,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade var antalet arbetade timmar i genomsnitt 156,6 miljoner timmar per vecka, en minskning jämfört med närliggande månader.

Arbetslösheten

I juli 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 390 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 50 000 jämfört med juli 2018. Antalet arbetslösa män ökade med 29 000 till 202 000. Antalet arbetslösa kvinnor var 188 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,9 procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med juli 2018. Bland männen ökade arbetslöshetstalet 1,0 procentenheter till 6,9 procent. Bland kvinnor var arbetslöshetstalet 7,0 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var antalet arbetslösa 110 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 15,6 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 15 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I juli 2019 uppgick antalet arbetslösa till 371 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,8 procent.

För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet arbetslösa medan andelen arbetslösa visar på en ökning jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 108 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 18,2 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2019 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 17,9 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 448 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i juli 2019 till 89,2 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 91,2 procent och bland kvinnor 87,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,7 procent.

I juli 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 83,6 procent, icke säsongrensat. Det innebär en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland män minskade sysselsättningsgraden med 1,1 procentenheter till 85,5 procent och bland kvinnor var den 81,7 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 82,3 procent. Det är en minskning jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–­­­­64 år till 6,3 procent, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med juli 2018. Bland kvinnor var arbetslösheten 6,3 procent och bland män ökade den med 0,9 procentenheter till 6,2 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet, som uppgick till 6,1 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >