VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,1 procent var arbetslösa i augusti

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,1 procent var arbetslösa i augusti

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 17 sep 2019 18:29
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2019

Arbetslösheten ökar

I augusti 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 129 000. Andelen arbetslösa var 7,1 procent, en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med augusti 2018. Antalet arbetade timmar uppgick till 134,0 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av antalet och andelen sysselsatta, samt en ökning av antalet och andelen arbetslösa. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,1 procent.

Arbetskraften

I augusti 2019 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 522 000, icke säsongrensat. Antalet män uppgick till 2 882 000. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 640 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,5 procent. Bland män var det 75,4 procent. Bland kvinnor var arbetskraftstalet 71,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av antalet personer i arbetskraften och på en minskning av andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 493 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 73,1 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 129 000 i augusti 2019, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 674 000 personer. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 455 000. Det är fjärde månaden i rad som antalet sysselsatta inte ökar. Innan dess har antalet sysselsatta ökat varje månad sedan september 2016.

Sysselsättningsgraden uppgick till 68,3 procent, vilket är en minskning med 0,9 procentenheter. Bland män var sysselsättningsgraden 69,9 procent, en minskning med 1,4 procentenheter. Bland kvinnor uppgick den till 66,5.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 103 000, vilket är en minskning jämfört med närliggande månader. Sysselsättningsgraden var 67,9 procent, vilket var en minskning jämfört med månaderna före.

Anställda

I augusti 2019 uppgick antalet anställda till 4 660 000 enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 336 000. Bland kvinnor var 2 324 000 anställda. Antalet fast anställda uppgick till 3 854 000. Antalet fast anställda män var 1 976 000 och antalet fast anställda kvinnor var 1 878 000.

Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 806 000 personer. Bland män var antalet 361 000, vilket är en minskning med 34 000 personer. Bland kvinnor uppgick antalet tidsbegränsat anställda till 446 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet fast anställda och på en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2019 till i genomsnitt 134,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 156,2 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I augusti 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 393 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 56 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent. Det är en ökning med 1,0 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 185 000. Antalet arbetslösa män var 208 000, vilket är en ökning med 33 000 personer. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,0 procent bland kvinnor. Bland män var det 7,2 procent, en ökning med 1,1 procentenheter.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 115 000. Det är en ökning med 24 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 18,2 procent. Det är en ökning med 4,3 procentenheter. Av de arbetslösa ungdomarna var 18 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I augusti 2019 uppgick antalet arbetslösa till 390 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent. Senast arbetslöshetstalet låg på denna nivå var i december 2015.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 115 000 personer, motsvarande ett arbetslöshetstal på 19,4 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2019 uppgick det till i genomsnitt 18,2 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 455 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i augusti 2019 till 88,2 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 90,3 procent. Bland kvinnor uppgick det till 86,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,7 procent.

I augusti 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 82,3 procent, icke säsongrensat. Det är en minskning med 1,0 procentenheter. Bland män var sysselsättningsgraden 84,0 procent, en minskning med 1,6 procentenheter. Bland kvinnor var den 80,5 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 82,0 procent. Det är en minskning jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 6,7 procent. Det är en ökning med 1,0 procentenheter. Bland män var arbetslösheten 7,0 procent, en ökning med 1,3 procentenheter. Bland kvinnor uppgick den till 6,4 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet, som uppgick till 6,5 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >