VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I november var 6,8 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I november var 6,8 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 12 dec 2019 10:37
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november, 2019

Fortsatt dämpad arbetsmarknad

I november 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 140 000. Andelen arbetslösa var 6,8 procent, vilket är en ökning med 1,0 procentenheter. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 170,2 miljoner timmar per vecka. Enligt säsongrensade och utjämnade data ökar såväl antalet som andelen sysselsatta och arbetslösa. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 6,9 procent.

Jämfört med de föregående månadernas utfall visar siffrorna för november 2019 bland annat på en uppgång av arbetskraften och arbetslösheten. För att kunna avgöra om storleken på dessa förändringar är bestående krävs ytterligare mätningar. Resultaten för AKU november 2019 bör därför användas med viss försiktighet.

Arbetskraften

I november 2019 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 517 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 106 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet män uppgick till 2 880 000. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 637 000, vilket är en ökning med 64 000 personer. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,3 procent. Det är en ökning med 1,0 procentenheter. Bland män var arbetskraftstalet 75,2 procent och bland kvinnor var det 71,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 539 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 73,6 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 140 000 i november 2019, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 689 000 personer och antalet sysselsatta kvinnor var 2 451 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,3 procent. Bland män var 70,2 procent sysselsatta och bland kvinnor var det 66,3 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data ökade antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick till 5 155 000 personer, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,5 procent.

Anställda

I november 2019 uppgick antalet anställda till 4 690 000 enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 78 000 personer. Bland män var antalet 2 365 000 och bland kvinnor var 2 325 000 anställda. Antalet fast anställda ökade med 82 000 personer jämfört med året innan och uppgick till 3 908 000. Antalet fast anställda män var 2 007 000, en ökning med 63 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 900 000.

Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 782 000 personer. Bland män uppgick antalet till 357 000 och bland kvinnor var det 425 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och på en liten förändring av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i november 2019 till i genomsnitt 170,2 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 154,3 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I november 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 378 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 63 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,8 procent, en ökning med 1,0 procentenheter. Antalet arbetslösa män var 192 000 medan antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 186 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,6 procent bland män och bland kvinnor var det 7,1 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I november 2019 uppgick antalet arbetslösa till 384 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,9 procent.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 109 000 medan arbetslöshetstalet var 17,9 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 69 000 heltidsstuderande. Det är en ökning med 29 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 127 000 personer, motsvarande ett arbetslöshetstal på 19,8 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2019 uppgick det till i genomsnitt 18,1 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 453 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i november 2019 till 87,4 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 89,6 procent. Bland kvinnor uppgick det till 85,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,5 procent.

I november 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 82,0 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 84,0 procent. Bland kvinnor var den 79,8 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 82,2 procent. Det är en ökning jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–­­­­64 år till 6,2 procent, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter. Bland både män och kvinnor uppgick arbetslöshetstalet till 6,2 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet, som också uppgick till 6,2 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >