VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 6,0 procent i december

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 6,0 procent i december

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 23 jan 2020 12:14
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2019

Små förändringar av arbetslösheten

I december 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 115 000 och andelen arbetslösa var 6,0 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 145,7 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen, samt små förändringar av arbetslösheten. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,9 procent.

Arbetskraften

I december 2019 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 444 000, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften var 2 854 000 och antalet kvinnor var 2 591 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,3 procent. Bland män var arbetskraftstalet 74,5 procent och bland kvinnor var det 70,1 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 535 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 73,5 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 115 000 i december 2019, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 679 000 personer och antalet kvinnor var 2 436 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,0 procent. Bland män var sysselsättningsgraden 69,9 procent och bland kvinnor 65,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 156 000, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader. Sysselsättningsgraden var 68,5 procent, också det en ökning jämfört med månaderna innan.

Anställda

I december 2019 uppgick antalet anställda till 4 590 000 enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 300 000 och bland kvinnor 2 291 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 856 000. Bland män var antalet fast anställda 1 962 000 och bland kvinnor var det 1 894 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 734 000 personer. Bland män var antalet tidsbegränsat anställda 337 000 och bland kvinnor var det 397 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 2019 till i genomsnitt 145,7 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 154,1 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I december 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 329 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,0 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 155 000 och antalet arbetslösa män var 175 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent bland kvinnor och till 6,1 procent bland män.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 92 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 16,3 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 59 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet arbetslösa uppgick till 379 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,9 procent.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 125 000 personer, motsvarande ett arbetslöshetstal på 19,8 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2019 uppgick det till i genomsnitt 16,2 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 405 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i december 2019 till 86,3 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 89,1 procent och bland kvinnor uppgick arbetskraftstalet till 83,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,4 procent.

I december 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 81,4 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 83,9 procent och bland kvinnor var den 78,9 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 82,1 procent. Det är en ökning jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 5,7 procent. Bland män var arbetslösheten 5,8 procent och bland kvinnor 5,5 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en liten förändring av arbetslöshetstalet som uppgick till 6,1 procent.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >