VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 8,2 procent var arbetslösa i mars

Forum > Allmänt > Nyheter > 8,2 procent var arbetslösa i mars

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 27 apr 2022 10:19
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2022

Antalet anställda ökar

I mars 2022 uppgick antalet sysselsatta till 5 092 000, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 146 000 jämfört med mars 2021. Antalet anställda ökade med 107 000 till totalt 4 587 000. Antalet arbetslösa uppgick till 454 000, en minskning med 96 000 jämfört med ett år tidigare. Andelen arbetslösa var 8,2 procent, en minskning med 1,8 procentenheter. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 168,0 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat innebär en ökning med 2,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten som uppgick till 7,6 procent.

AKU är sedan 1 januari 2021 anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. För mer information om ramlagsanpassningen se: Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se).

Förändringarna har medfört brott i tidsserierna. För att få jämförbarhet över tid har ett urval av serier länkats tillbaka till 2005 enligt nuvarande förfarande. I samband med AKU februari 2022 publicerades dessa serier för kvartal och år. Under året kommer ytterligare länkade serier att publiceras. Länkade data för tidsseriebrottet 2021 (scb.se)

Arbetskraften

I mars 2022 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 545 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 619 000 och antalet män var 2 927 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,7 procent. Bland kvinnor var det 70,8 procent och bland män 76,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 582 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 74,3 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 092 000 i mars 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 146 000 personer jämfört med mars föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 60 000 och uppgick till 2 381 000 personer. Antalet sysselsatta män var 2 711 000, en ökning med 86 000 personer. Sysselsättningsgraden ökade med 1,9 procentenheter och uppgick till 67,7 procent. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 64,4 procent, en ökning med 1,6 procentenheter. Bland män var den 70,8 procent, en ökning med 2,1 procentenheter.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 156 000 personer och sysselsättningsgraden var 68,6 procent. Det är en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader.

Anställda

I mars 2022 uppgick antalet anställda till 4 587 000 enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 107 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var antalet anställda 2 239 000. Bland män ökade antalet anställda med 65 000 till 2 348 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 906 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 875 000 och antalet fast anställda män var 2 032 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till totalt 681 000 personer. Bland kvinnor var antalet tidsbegränsat anställda 364 000 och bland män ökade antalet med 49 000 till 317 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 638 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 925 000 och för tidsbegränsat anställda 712 000. Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av anställda, fast anställda och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars 2022 till i genomsnitt 168,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar detta en ökning med 2,7 procent jämfört med mars 2021.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 152,0 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I mars 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 454 000, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 96 000 jämfört med mars 2021. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent, en minskning med 1,8 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 238 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,1 procent. Antalet arbetslösa män minskade med 77 000 till 216 000. Det ger ett arbetslöshetstal på 7,4 procent för män, en minskning med 2,6 procentenheter. Av de arbetslösa hade 152 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 161 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 25,6 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 118 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I mars 2022 uppgick antalet arbetslösa till 425 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,6 procent.

Även bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 141 000 personer, vilket ger ett arbetslöshetstal på 22,3 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2022 uppgick det till i genomsnitt 21,0 miljoner timmar per vecka, en minskning med 5,4 miljoner timmar jämfört med mars 2021. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 525 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet undersysselsatta uppgick i mars till 281 000, en minskning med
44 000 personer jämfört med mars 2021. Bland män var 145 000 undersysselsatta. Motsvarande siffra för kvinnor uppgick till 136 000, en minskning med 32 000. Antalet latent arbetssökande var 243 000 personer.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >