VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 8,2 procent i april

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 8,2 procent i april

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 25 maj 2022 09:51
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2022

Arbetade timmar ökar

I april 2022 uppgick antalet sysselsatta till 5 151 000, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 141 000 jämfört med april 2021. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 154,5 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat innebär en ökning med 2,9 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 458 000, en minskning med 63 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent, en minskning med 1,2 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten som uppgick till 7,6 procent.

AKU är sedan 1 januari 2021 anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. För mer information om ramlagsanpassningen, se Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se).

Förändringarna har medfört brott i tidsserierna. För att få jämförbarhet över tid har ett urval av serier länkats tillbaka till 2005 enligt nuvarande förfarande, se Länkade data för tidsseriebrottet 2021 (scb.se). Ytterligare länkade serier planeras att publiceras i juni 2022.

Arbetskraften

I april 2022 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 609 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 78 000 personer jämfört med april föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 670 000 och antalet män var 2 939 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 74,6 procent. Bland kvinnor var det 72,2 procent och bland män 76,9 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 598 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 74,4 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 151 000 i april 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 141 000 personer jämfört med april föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 429 000 personer. Antalet sysselsatta män var 2 722 000, en ökning med 96 000 personer. Sysselsättningsgraden ökade med 1,7 procentenheter och uppgick till 68,5 procent. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 65,7 procent, och bland män ökade den med 2,3 procentenheter till 71,2 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 175 000 personer och sysselsättningsgraden var 68,8 procent. Det är en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader.

Anställda

I april 2022 uppgick antalet anställda till 4 649 000 enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 126 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var antalet anställda 2 265 000. Bland män ökade antalet anställda med 115 000 till 2 384 000. Antalet fast anställda ökade med 141 000 till 3 945 000 personer. Antalet fast anställda kvinnor var 1 865 000 och antalet fast anställda män ökade med 121 000 till 2 079 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till totalt 705 000 personer. Av de tidsbegränsat anställda var 400 000 kvinnor och 305 000 män.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 656 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 935 000 och för tidsbegränsat anställda 721 000. Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av anställda, fast anställda och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i april 2022 till i genomsnitt 154,5 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar detta en ökning med 2,9 procent jämfört med april 2021. Störst var ökningen inom Hotell och restaurang, där antalet arbetade timmar kalenderkorrigerat ökade med 48,3 procent jämfört med april 2021.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 153,6 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I april 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 458 000, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 63 000 jämfört med april 2021. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent, en minskning med 1,2 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 241 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,0 procent. Antalet arbetslösa män minskade med 59 000 till 217 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,4 procent för män, en minskning med 2,1 procentenheter.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 170 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 26,0 procent, vilket är en minskning med 5,2 procentenheter jämfört med april 2021. Av de arbetslösa ungdomarna var 126 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I april 2022 uppgick antalet arbetslösa till 423 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,6 procent.

Även bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 142 000 personer, vilket ger ett arbetslöshetstal på 22,2 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I april 2022 uppgick det till i genomsnitt 21,4 miljoner timmar per vecka, en minskning med 3,0 miljoner timmar jämfört med april 2021. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 535 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet undersysselsatta uppgick i april till 263 000, en minskning med
86 000 personer jämfört med april 2021. Bland män var 138 000 undersysselsatta, en minskning med 44 000 personer. Motsvarande siffra för kvinnor uppgick till 125 000, en minskning med 43 000. Antalet latent arbetssökande var 251 000 personer.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >