VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 8,6 procent var arbetslösa i juni

Forum > Allmänt > Nyheter > 8,6 procent var arbetslösa i juni

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 29 jul 2022 10:36
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2022

Sysselsättningen ökar för ungdomar

I juni 2022 var 5 333 000 sysselsatta, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 188 000 jämfört med juni 2021. Antalet sysselsatta ungdomar, 15–24 år, ökade med 81 000 till 633 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 158,7 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat är en ökning med 2,7 procent. Antalet arbetslösa minskade med 87 000 till 504 000. Arbetslöshetstalet var 8,6 procent, en minskning med 1,7 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten som uppgick till 7,6 procent.

Arbetskraften

I juni 2022 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 837 000, icke säsongrensat, en ökning med 102 000 personer. Antalet kvinnor i arbetskraften ökade med 76 000 och uppgick till 2 784 000 och antalet män var 3 052 000. Det relativa arbetskraftstalet ökade med 1,0 procentenheter och uppgick till 77,4 procent. Bland kvinnor var det 75,1 procent, en ökning med 1,8 procentenheter, och bland män var det 79,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 639 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 74,8 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 333 000 i juni 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 188 000 personer jämfört med juni föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 513 000 personer, en ökning med 89 000 personer. Antalet sysselsatta män ökade med 100 000 personer och var 2 820 000. Sysselsättningsgraden ökade med 2,2 procentenheter och uppgick till 70,7 procent. Bland både kvinnor och män ökade sysselsättningsgraden med 2,2 procentenheter och uppgick för kvinnor till 67,8 procent och för män till 73,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år ökade antalet sysselsatta med 81 000 till 633 000. Det motsvarar en sysselsättningsgrad om 54,1 procent, en ökning med 5,9 procentenheter. Inom Hotell och restaurang har sysselsättningen ökat med 52 000 till 187 000 personer.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 209 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,1 procent. Det är en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader. Både antalet och andelen sysselsatta ungdomar i åldern 15–24 år ökade i jämförelse med närliggande månader. Antalet sysselsatta ungdomar uppgick till 526 000 och andelen var 45,0 procent.

Anställda

I juni 2022 uppgick antalet anställda till 4 802 000 enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 124 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var antalet anställda 2 360 000. Bland män ökade antalet anställda med 74 000 till 2 443 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 938 000 personer, av dessa var 1 893 000 kvinnor och 2 045 000 var män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till totalt 864 000 personer. Av de tidsbegränsat anställda var 467 000 kvinnor och 397 000 män. Bland ungdomar i åldern 15–24 år ökade antalet tidsbegränsat anställda med 58 000 personer till 377 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 694 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 944 000 och för tidsbegränsat anställda 751 000. Jämfört med närliggande månader visar det på en ökning av anställda, fast anställda och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juni 2022 till i genomsnitt 158,7 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar detta en ökning med 2,7 procent jämfört med juni 2021.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 155,8 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I juni 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 504 000 personer, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 87 000 jämfört med juni 2021. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,6 procent, en minskning med 1,7 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 271 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,7 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 233 000, en minskning med 74 000 personer. Arbetslösheten för män var 7,6 procent, en minskning 2,5 procentenheter. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 219 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 25,7 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 93 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I juni 2022 uppgick antalet arbetslösa till 431 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,6 procent. Även bland ungdomar i åldern 15–24 år var det en minskning av andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 143 000 personer, vilket ger ett arbetslöshetstal på 21,3 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juni 2022 uppgick det till i genomsnitt 25,4 miljoner timmar per vecka, en minskning med 3,9 miljoner timmar jämfört med juni 2021. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 635 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet undersysselsatta uppgick i juni till 313 000, varav 160 000 var kvinnor och 153 000 män. Antalet latent arbetssökande var 236 000 personer. Av de latent arbetssökande var 117 000 kvinnor och 120 000 män.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >