VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 6,4 procent i juli

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 6,4 procent i juli

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 26 aug 2022 09:57
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2022

Stark arbetsmarknad för ungdomar

I juli 2022 var 5 405 000 sysselsatta, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 147 000 jämfört med juli 2021. Antalet sysselsatta ungdomar, 15–24 år, ökade med 69 000 till 714 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 95,6 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa minskade med 82 000 till 373 000. Arbetslöshetstalet var 6,4 procent, en minskning med 1,6 procentenheter. Andelen arbetslösa ungdomar minskade med 4,3 procentenheter till 13,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten som uppgick till 7,4 procent.

​Arbetskraften

I juli 2022 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 777 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften uppgick till 2 760 000 och antalet män var 3 017 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 76,7 procent. Bland kvinnor var det 74,5 procent, och bland män var det 78,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 639 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 74,8 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 405 000 i juli 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 147 000 personer jämfört med juli föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 553 000 personer, och antalet sysselsatta män ökade med 98 000 personer till 2 852 000. Sysselsättningsgraden ökade med 1,6 procentenheter till 71,7 procent. För kvinnor uppgick sysselsättningsgraden till 68,9 procent och för män ökade sysselsättningsgraden med 2,2 procentenheter till 74,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år ökade antalet sysselsatta med 69 000 till 714 000. Det motsvarar en sysselsättningsgrad om 61,0 procent, en ökning med 4,7 procentenheter. Under sommaren ökar generellt sett sysselsättningen till följd av ungdomars inträde på arbetsmarknaden.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 223 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,2 procent. Det är en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader. Även bland ungdomar i åldern 15–24 år ökade både antalet och andelen sysselsatta i jämförelse med närliggande månader. Antalet sysselsatta ungdomar uppgick till 542 000 och andelen var 46,3 procent.

Anställda

I juli 2022 uppgick antalet anställda till 4 930 000 enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 174 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var antalet anställda 2 404 000 och bland män ökade antalet anställda med 132 000 till 2 526 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 995 000 personer, en ökning med 156 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 905 000, och antalet fast anställda män ökade med 112 000 till 2 090 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till totalt 935 000 personer. Av de tidsbegränsat anställda var 499 000 kvinnor och 436 000 män.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 718 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 960 000 och för tidsbegränsat anställda 758 000. Jämfört med närliggande månader visar det på en ökning av anställda såväl fast som tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli 2022 till i genomsnitt 95,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Under sommarmånaderna är antalet arbetade timmar vanligen lägre till följd av framför allt semestrar.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 155,7 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I juli 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 373 000 personer, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 82 000 jämfört med juli 2021. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,4 procent, en minskning med 1,6 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 208 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,5 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 165 000, en minskning med 63 000 personer. Arbetslöshetstalet för män var 5,5 procent, en minskning med 2,1 procentenheter. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 109 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 13,2 procent, en minsking med 4,3 procentenheter.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I juli 2022 uppgick antalet arbetslösa till 416 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,4 procent. Även bland ungdomar i åldern 15–24 år var det en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 135 000 personer, vilket ger ett arbetslöshetstal på 19,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2022 uppgick det till i genomsnitt 21,8 miljoner timmar per vecka, en minskning med 3,7 miljoner timmar jämfört med juli 2021. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 545 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet undersysselsatta uppgick i juli till 314 000, varav 151 000 var kvinnor och 163 000 män. Antalet latent arbetssökande var 240 000 personer. Av de latent arbetssökande var 100 000 kvinnor och 140 000 män.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >