VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 6,5 procent i september

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 6,5 procent i september

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 21 okt 2022 10:43
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september 2022

Viss dämpning av utvecklingen på arbetsmarknaden

I september 2022 var 5 189 000 sysselsatta, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 93 000 jämfört med september 2021. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 175,6 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa minskade med 96 000 till 359 000. Arbetslöshetstalet var 6,5 procent, en minskning med 1,7 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,1 procent.

Arbetskraften

I september 2022 var antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år 5 548 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften uppgick till 2 607 000 och antalet män till 2 941 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,6 procent. Bland kvinnor var det 70,2 procent och bland män var det 76,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet i arbetskraften till 5 622 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 74,6 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 189 000 i september 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 93 000 personer jämfört med september föregående år, en något mindre ökning än de senaste månaderna. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 421 000 och antalet män 2 768 000. Sysselsättningsgraden ökade med 1,0 procentenheter till 68,8 procent. För kvinnor var sysselsättningsgraden 65,2 procent och för män 72,4 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år ökade antalet sysselsatta med 44 000 till 479 000. Det motsvarar en sysselsättningsgrad om 41,0 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 224 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,3 procent. Det är en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader, dock en något svagare utveckling än tidigare månader. Bland ungdomar i åldern 15-24 år uppgick antalet sysselsatta till 533 000. Andelen sysselsatta ungdomar uppgick till 45,5 procent.

Anställda

I september 2022 uppgick antalet anställda till 4 652 000 enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor var antalet anställda 2 278 000 och bland män 2 375 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 958 000 personer. Antalet fast anställda kvinnor var 1 903 000 och antalet fast anställda män var 2 055 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 695 000 personer. Bland kvinnor var antalet tidsbegränsat anställda 375 000 och bland män 320 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 714 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 970 000 och för tidsbegränsat anställda 744 000. Jämfört med närliggande månader visar det på en ökning av anställda samt fast anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i september 2022 till i genomsnitt 175,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick till i genomsnitt 156,7 miljoner per vecka.

Arbetslösheten
I september 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 359 000 personer, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 96 000 jämfört med september 2021. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,5 procent, en minskning med 1,7 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor minskade med 52 000 personer till 186 000 och antalet arbetslösa män minskade med 44 000 till 172 000. Arbetslöshetstalet var 7,1 procent för kvinnor, en minskning med 2,0 procentenheter, och 5,9 procent för män, en minskning med 1,5 procentenheter. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 125 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 20,8 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 87 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I september 2022 uppgick antalet arbetslösa till 398 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 139 000 personer, vilket ger ett arbetslöshetstal på 20,6 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2022 uppgick det till i genomsnitt 19,4 miljoner timmar per vecka, en minskning med 3,1 miljoner timmar jämfört med september 2021. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 485 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet undersysselsatta uppgick i september till 304 000, varav 150 000 var kvinnor och 154 000 var män. Antalet latent arbetssökande var 263 000 personer. Av dessa var 149 000 kvinnor och 114 000 män.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >