VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I oktober var 7,1 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I oktober var 7,1 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 18 nov 2022 10:19
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober 2022

Sysselsättningen fortsätter öka

I oktober 2022 var 5 190 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Det är en ökning med 130 000 jämfört med oktober 2021. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 177,8 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat så motsvarar det en ökning med 2,2 procent. Antalet arbetslösa var 396 000. Arbetslöshetstalet var 7,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,3 procent.

– Vi har en fortsatt ökning av sysselsättningen och antalet arbetade timmar ökar också. Däremot noterar vi att den tidigare minskningen av arbetslösheten har börjat plana ut, säger Andreas Tano Bask, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I oktober 2022 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 586 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 108 000 jämfört med oktober föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften uppgick till 2 633 000 och antalet män uppgick till 2 953 000, en ökning med 60 000. Det relativa arbetskraftstalet ökade med 1,0 procentenheter och uppgick till 74,1 procent. Bland kvinnor var arbetskraftstalet 71,1 procent och bland män 77,0 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet i arbetskraften till 5 632 000 personer, en ökning jämfört med närliggande månader. Arbetskraftstalet var 74,6 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 190 000 i oktober 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 130 000 personer jämfört med oktober föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 63 000 och uppgick till 2 433 000 och antalet sysselsatta män ökade med 67 000 och uppgick till 2 757 000. Sysselsättningsgraden ökade med 1,3 procentenheter till 68,8 procent. För kvinnor var sysselsättningsgraden 65,7 procent och för män 71,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 224 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,2 procent. Det är en ökning i både antalet och andelen jämfört med närliggande månader.

Anställda

I oktober 2022 uppgick antalet anställda till 4 678 000 enligt icke säsongrensade data. Det är en ökning med 119 000 jämfört med oktober 2021. Bland kvinnor var antalet anställda 2 279 000 och bland män var antalet anställda 2 398 000. Antalet fast anställda ökade med 87 000 till 3 961 000 personer. För kvinnor var antalet fast anställda 1 884 000 och för män var antalet 2 077 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 717 000 personer. Bland kvinnor var antalet tidsbegränsat anställda 395 000 och bland män 321 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 704 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 963 000 och för tidsbegränsat anställda 741 000. Jämfört med närliggande månader visar det på en ökning av antalet fast anställda och en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i oktober 2022 till i genomsnitt 177,8 miljoner per vecka, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat så motsvarar det en ökning med 2,2 procent jämfört med oktober 2021.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick till i genomsnitt 157,4 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I oktober 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 396 000 personer, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 200 000 och antalet arbetslösa män uppgick till 196 000. Arbetslöshetstalet var 7,6 procent för kvinnor och 6,6 procent för män. Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa i minst 27 veckor) minskade med 31 000 till 124 000 jämfört med oktober 2021. För både kvinnor och män var antalet långtidsarbetslösa 62 000. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 136 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 21,4 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 85 000 heltidsstuderande.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 409 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,3 procent. Det är en minskning i antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 146 000 personer, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 21,6 procent. För ungdomar i åldern 15–24 år är det en ökning i antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober 2022 uppgick det till i genomsnitt 20,0 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 500 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet undersysselsatta uppgick i oktober till 293 000, varav 126 000 var kvinnor och 167 000 var män. Antalet latent arbetssökande var 251 000 personer. Av dessa var 116 000 kvinnor och 135 000 män.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >