VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I november var 6,4 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I november var 6,4 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 16 dec 2022 10:00
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november 2022

Fortsatt ökning av sysselsättningen

I november 2022 var 5 258 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Det är en ökning med 149 000 jämfört med november 2021. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 173,4 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat så motsvarar det en ökning med 3,7 procent. Antalet arbetslösa var 360 000, en minskning med 54 000 och arbetslöshetstalet var 6,4 procent, en minskning med 1,1 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,2 procent.

– Sysselsättningen ökar alltjämnt och så gör även antalet arbetade timmar. Arbetslösheten minskar men i långsammare takt än tidigare, säger Lena Johansson, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I november 2022 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 618 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 95 000 jämfört med november föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften uppgick till 2 655 000 och antalet män uppgick till 2 963 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 74,2 procent. Bland kvinnor var arbetskraftstalet 71,4 procent och bland män 76,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet i arbetskraften till 5 644 000 personer och arbetskraftstalet var 74,7 procent. Det är en ökning i antal och andel jämfört med närliggande månader.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 258 000 i november 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 149 000 personer jämfört med november föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 77 000 och uppgick till 2 484 000 och antalet sysselsatta män ökade med 72 000 och uppgick till 2 774 000. Sysselsättningsgraden ökade med 1,6 procentenheter till 69,5 procent. För kvinnor var sysselsättningsgraden 66,8 procent, en ökning med 1,7 procentenheter, och för män 72,0 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 237 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,3 procent. Det är en ökning i både antalet och andelen jämfört med närliggande månader.

Anställda

I november 2022 uppgick antalet anställda till 4 750 000 enligt icke säsongrensade data. Det är en ökning med 189 000 jämfört med november 2021. Bland kvinnor var antalet anställda 2 341 000 och bland män var antalet anställda 2 409 000, en ökning med 80 000 för kvinnor och 108 000 för män jämfört med november föregående år. Antalet fast anställda uppgick till 4 008 000 personer. För kvinnor var antalet fast anställda 1 946 000 och för män var antalet 2 062 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 743 000 personer, en ökning med 113 000. Bland kvinnor var antalet tidsbegränsat anställda 395 000 och bland män 347 000, en ökning med 81 000 för män.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 719 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 973 000 och för tidsbegränsat anställda 746 000. Jämfört med närliggande månader visar det på en ökning av både antalet anställda och fast anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i november 2022 till i genomsnitt 173,4 miljoner per vecka, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat så motsvarar det en ökning med 3,7 procent jämfört med november 2021.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick till i genomsnitt 158,0 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I november 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 360 000 personer, icke säsongrensat. Det är en minskning med 54 000 personer jämfört med november föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,4 procent, en minskning med 1,1 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 171 000 och antalet arbetslösa män uppgick till 189 000. Arbetslöshetstalet var 6,4 procent för både kvinnor och män. Antalet långtidsarbetslösa personer som varit arbetslösa i minst 27 veckor uppgick till 145 000, varav 61 000 kvinnor och 84 000 män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 111 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,0 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 66 000 heltidsstuderande.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 407 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,2 procent. Det är en minskning i antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 145 000 personer, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 21,2 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2022 uppgick det till i genomsnitt 19,1 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 478 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >