VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 6,9 procent var arbetslösa i december

Forum > Allmänt > Nyheter > 6,9 procent var arbetslösa i december

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 27 jan 2023 11:07
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2022

Svagare utveckling på arbetsmarknaden

I december 2022 var 5 146 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 147,5 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 2,5 procent. Antalet arbetslösa var 380 000 och arbetslöshetstalet var 6,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet var 7,3 procent.

– Vi ser tecken på en svagare utveckling på arbetsmarknaden. Exempelvis ökar sysselsättningen inte i samma takt som tidigare och minskningen i arbetslösheten tycks ha stannat av, säger Elin Bandh, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I december 2022 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 525 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften uppgick till 2 602 000 och antalet män uppgick till 2 923 000. Det relativa arbetskraftstalet var 73,1 procent. Bland kvinnor var det 70,0 procent och bland män 76,2 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet i arbetskraften till 5 643 000 personer. Det är en ökning jämfört med närliggande månader. Arbetskraftstalet uppgick till 74,7 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 146 000 i december 2022, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 411 000 och antalet sysselsatta män var 2 735 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,1 procent. För kvinnor var sysselsättningsgraden 64,9 procent och för män 71,2 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 232 000 personer. Det är en ökning jämfört med närliggande månader. Sysselsättningsgraden var 69,2 procent.

Anställda

I december 2022 uppgick antalet anställda till 4 626 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 275 000 och antalet anställda män var 2 351 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 973 000 personer, av dessa var 1 914 000 kvinnor och 2 059 000 män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 653 000 personer, av dessa var 362 000 kvinnor och 292 000 män.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 717 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 984 000 och för tidsbegränsat anställda 733 000. Jämfört med närliggande månader visar det på en ökning av antalet anställda och fast anställda och en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 2022 till i genomsnitt 147,5 miljoner per vecka, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 2,5 procent jämfört med december 2021.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick till i genomsnitt 157,7 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I december 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 380 000 personer, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,9 procent. Antalet arbetslösa kvinnor var 191 000 och antalet arbetslösa män var 189 000. Arbetslöshetstalet var 7,3 procent för kvinnor och 6,4 procent för män. Antalet långtidsarbetslösa personer som varit arbetslösa i minst 27 veckor uppgick till 129 000, en minskning med 33 000. Antalet långtidsarbetslösa kvinnor minskade med 28 000 till 59 000 och antalet män var 70 000. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 122 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 20,7 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 74 000 heltidsstuderande.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 411 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 148 000 personer, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 21,9 procent. För ungdomarna är det en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2022 uppgick det till i genomsnitt 20,7 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 518 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >