VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I januari var 7,6 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I januari var 7,6 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 19 feb 2023 12:05
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2023

Ökad sysselsättning i januari 2023

I januari 2023 var 5 144 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Det är en ökning med 114 000 jämfört med januari 2022. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 154,0 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 9,0 procent. Antalet arbetslösa var 422 000 och arbetslöshetstalet var 7,6 procent. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 34 000 till 122 000. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen sysselsatta, och på en viss minskning av arbetslöshetstalet som var 7,2 procent.

Antalet frånvarande från arbetet, och i synnerhet frånvarande på grund av sjukdom, är betydligt lägre i januari 2023 än i januari 2022. Det förklaras till största delen av den ovanligt höga sjukfrånvaron i januari 2022.

– Vi ser en ökning av sysselsättningen i januari 2023 jämfört med samma månad 2022. Samtidigt ser vi inga stora förändringar i arbetslösheten men däremot minskar långtidsarbetslösheten, säger Michella Szukis, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I januari 2023 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 566 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 78 000 jämfört med januari 2022. Antalet kvinnor i arbetskraften uppgick till 2 630 000 och antalet män ökade med 60 000 till 2 937 000. Det relativa arbetskraftstalet var 73,7 procent. Bland kvinnor var det 70,9 procent och bland män var det 76,4 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 652 000 personer, vilket motsvar ett arbetskraftstal på 74,8 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 144 000 i januari 2023, icke säsongrensat. Det är en ökning med 114 000 personer jämfört med januari föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 422 000 och antalet sysselsatta män ökade med 60 000 till 2 722 000. Sysselsättningsgraden ökade med 1,1 procentenheter till 68,1 procent. För kvinnor var sysselsättningsgraden 65,3 procent och för män var den 70,8 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 245 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,4 procent. Det är en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader.

I januari 2023 var antalet personer frånvarande hela veckan 654 000, vilket är en minskning med 163 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Minskningen förklaras till största delen av den ovanligt höga sjukfrånvaron i januari 2022. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet frånvarande hela veckan till 767 000 personer. Det är en minskning av antalet frånvarande personer jämfört med närliggande månader.

Anställda

I januari 2023 uppgick antalet anställda till 4 635 000, enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 99 000 jämfört med januari 2022. Antalet anställda kvinnor var 2 261 000 och antalet anställda män var 2 373 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 990 000 personer, en ökning med 84 000. Antalet fast anställda kvinnor ökade med 63 000 tilll 1 908 000 och antalet män var 2 082 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 645 000 personer, av dessa var 353 000 kvinnor och 292 000 män.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 728 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 998 000 och för tidsbegränsat anställda 730 000. Jämfört med närliggande månader visar det på en ökning av antalet anställda och fast anställda, och en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i januari 2023 till i genomsnitt 154,0 miljoner per vecka, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 9,0 procent jämfört med januari 2022.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick till i genomsnitt 159,0 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I januari 2023 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 422 000 personer, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,6 procent. Antalet arbetslösa kvinnor var 207 000 och antalet män var 215 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,9 procent för kvinnor och för män var det 7,3 procent. Antalet långtidsarbetslösa personer, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, minskade med 34 000 till 122 000. Av de långtidsarbetslösa var 57 000 kvinnor och 65 000 var män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 124 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 20,2 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 76 000 heltidsstuderande.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 407 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,2 procent. Det är en viss minskning i andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 144 000 personer, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 21,2 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I januari 2023 uppgick det till i genomsnitt 21,9 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 548 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >