VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 8,2 procent i februari

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 8,2 procent i februari

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 17 mar 2023 09:59
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2023

Långtidsarbetslösheten fortsätter att minska

I februari 2023 var 5 169 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Det är en ökning med 67 000 jämfört med februari 2022. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 172,8 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 5,9 procent. Antalet arbetslösa var 459 000 och arbetslöshetstalet var 8,2 procent. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 32 000 till 128 000. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen sysselsatta. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet var 7,4 procent.

– Långtidsarbetslösheten fortsätter att minska under februari 2023, vilket den har gjort under en längre tid. Vi ser även en ökning i antalet sysselsatta och arbetade timmar. Arbetsmarknaden visar ännu inga tydliga tecken på avmattning, säger Charlotte Breitz, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I februari 2023 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 628 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 92 000 jämfört med februari 2022. Antalet kvinnor i arbetskraften ökade med 103 000 till 2 689 000 och antalet män uppgick till 2 939 000. Det relativa arbetskraftstalet var 74,2 procent. Bland kvinnor var det 72,2 procent, en ökning med 2,2 procentenheter, och bland män var det 76,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 660 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 74,8 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 169 000 i februari 2023, icke säsongrensat. Det är en ökning med 67 000 personer jämfört med februari föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 79 000 till 2 470 000 och antalet sysselsatta män var 2 699 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,2 procent. För kvinnor var sysselsättningsgraden 66,4 procent, en ökning med 1,7 procentenheter, och för män var den 69,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 243 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,3 procent. Det är en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader.

Anställda

I februari 2023 uppgick antalet anställda till 4 692 000, enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 137 000 jämfört med februari 2022. Antalet anställda kvinnor ökade med 91 000 till 2 343 000 och antalet anställda män var 2 349 000. Antalet fast anställda uppgick till 4 002 000 personer, en ökning med 99 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 952 000 och antalet män var 2 050 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 690 000 personer, av dessa var 391 000 kvinnor och 299 000 män.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 734 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 4 003 000 och för tidsbegränsat anställda 731 000. Jämfört med närliggande månader visar det på en ökning av antalet anställda och fast anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i februari 2023 till i genomsnitt 172,8 miljoner per vecka, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 5,9 procent jämfört med februari 2022.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick till i genomsnitt 160,0 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I februari 2023 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 459 000 personer, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent. Antalet arbetslösa kvinnor var 219 000 och antalet män var 240 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,1 procent för kvinnor och för män var det 8,2 procent. Antalet långtidsarbetslösa personer, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, minskade med 32 000 till 128 000. Av de långtidsarbetslösa var 53 000 kvinnor och 75 000 var män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 170 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 26,4 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 118 000 heltidsstuderande.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 417 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,4 procent. Det är en ökning i antalet arbetslösa jämfört med närliggande månader. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 150 000 personer, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 22,2 procent. För ungdomarna är det en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2023 uppgick det till i genomsnitt 20,7 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 518 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >