VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I mars var 7,7 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I mars var 7,7 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 26 apr 2023 10:30
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), mars 2023

Sysselsättningen fortsätter att öka

I mars 2023 var 5 236 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Det är en ökning med 144 000 jämfört med mars 2022. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 173,4 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 4,1 procent. Antalet arbetslösa var 434 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen sysselsatta. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 7,3 procent.

- Läget på arbetsmarknaden ser fortsatt gott ut, sysselsättningen och arbetade timmar ökar. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden drivs nu framför allt av kvinnorna, säger Louise Stener, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I mars 2023 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 670 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 125 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 693 000, vilket är en ökning med 74 000 personer. Antalet män uppgick till 2 977 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 75,0 procent. Det är en ökning med 1,3 procentenheter. För kvinnor var arbetskraftstalet 72,4 procent, en ökning med 1,6 procentenheter. För män var det 77,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 681 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,1 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år ökade med 144 000 personer jämfört med samma månad året innan och uppgick till 5 236 000 i mars 2023, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 482 000, en ökning med 102 000. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 753 000 personer. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,3 procent. Det är en ökning med 1,6 procentenheter. För kvinnor uppgick sysselsättningsgraden till 66,7 procent, en ökning med 2,3 procentenheter. För män var den 71,7 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 5 266 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,6 procent. Det är en ökning av både antal och andel jämfört med närliggande månader.

Anställda

I mars 2023 uppgick antalet anställda till 4 684 000 enligt icke säsongrensade data. Det är en ökning med 97 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. För kvinnor var 2 329 000 anställda, vilket är en ökning med 90 000 personer. För män uppgick antalet anställda till 2 355 000. Antalet fast anställda ökade med 115 000 personer jämfört med samma månad året innan och uppgick till 4 021 000. Antalet fast anställda kvinnor uppgick till 1 973 000, en ökning med 98 000. Antalet fast anställda män var 2 049 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 663 000 personer. För kvinnor var antalet 356 000. Bland män uppgick antalet till 307 000.

Antalet anställda ökade jämfört med närliggande månader och uppgick till 4 750 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data. Av dessa var 4 020 000 fast anställda och 730 000 tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader ökade antalet fast anställda personer.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i mars 2023 till i genomsnitt 173,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 4,1 procent jämfört med motsvarande månad året innan.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick till i genomsnitt 161,1 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I mars 2023 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 434 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,7 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 211 000. Antalet arbetslösa män var 224 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,8 procent för kvinnor. För män var det 7,5 procent. Antalet långtidsarbetslösa personer, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 124 000 personer. Av de långtidsarbetslösa var 52 000 kvinnor, en minskning med 22 000 och 72 000 var män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 161 000. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 24,5 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 116 000 heltidsstuderande.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 415 000 personer, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 149 000 personer. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 21,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2023 uppgick det till i genomsnitt 20,2 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 505 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >