VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,5 procent var arbetslösa i april

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,5 procent var arbetslösa i april

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 25 maj 2023 09:57
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), april 2023

Antalet fast anställda ökar

I april 2023 var 5 234 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Det är en ökning med 82 000 jämfört med april 2022. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 157,3 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 2,3 procent. Antalet arbetslösa var 423 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen sysselsatta. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet minskade och uppgick till 7,2 procent.

- Antalet anställda fortsätter att öka under april 2023, framför allt bland de fast anställda. Överlag visar arbetsmarknaden ännu inga tydliga tecken på avmattning, säger Matilda Wedtström Kjerfh, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I april 2023 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 657 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 654 000 och antalet män uppgick till 3 004 000, vilket är en ökning med 64 000 personer. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 74,8 procent. För kvinnor var arbetskraftstalet 71,5 procent och för män var det 77,9 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 684 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,1 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år ökade med 82 000 personer jämfört med samma månad året innan och uppgick till 5 234 000 i april 2023, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 453 000 och antalet män ökade med 59 000 och uppgick till 2 781 000 personer. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,2 procent. För kvinnor var sysselsättningsgraden 66,1 procent och för män var den 72,1 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 5 273 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,7 procent. Det är en ökning av både antal och andel jämfört med närliggande månader.

Anställda

I april 2023 uppgick antalet anställda till 4 724 000 enligt icke säsongrensade data. Det är en ökning med 74 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var 2 298 000 anställda och bland män var antalet anställda 2 425 000. Antalet fast anställda ökade med 91 000 personer jämfört med samma månad året innan och uppgick till 4 035 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 927 000, en ökning med 61 000, och antalet fast anställda män var 2 108 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 689 000 personer, varav 372 000 var kvinnor och 317 000 var män.

Antalet anställda ökade jämfört med närliggande månader och uppgick till 4 759 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data. Av dessa var 4 031 000 fast anställda och 727 000 tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader ökade antalet fast anställda personer.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i april 2023 till i genomsnitt 157,3 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 2,3 procent jämfört med motsvarande månad året innan.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick till i genomsnitt 160,1 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I april 2023 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 423 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,5 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 201 000, en minskning med 40 000, och antalet arbetslösa män var 223 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,6 procent för kvinnor och 7,4 procent för män. Antalet långtidsarbetslösa personer, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 122 000 personer. Av de långtidsarbetslösa var 54 000 kvinnor och 69 000 män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år uppgick till 145 000, varav 103 000 var heltidsstuderande. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 22,4 procent.

För personer i åldern 15–74 år var antalet arbetslösa 410 000 personer, säsongrensat och utjämnat. Jämfört med närliggande månader minskade andelen arbetslösa och uppgick till 7,2 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 141 000 och arbetslöshetstalet var 21,0 procent. Jämfört med närliggande månader är det en minskning av både antalet och andelen arbetslösa ungdomar.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I april 2023 uppgick det till i genomsnitt 20,6 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 515 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Latent arbetssökande uppgick till 208 000 personer, en minskning med 43 000 personer. Undersysselsatta uppgick till 320 000 personer, vilket är en ökning med 57 000 personer.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >