VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* Arbetslösheten var 7,9 procent i maj

Forum > Allmänt > Nyheter > Arbetslösheten var 7,9 procent i maj

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 21 jun 2023 10:35
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), maj 2023

Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden

I maj 2023 var 5 297 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Det är en ökning med 122 000 jämfört med maj 2022. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 162,3 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 3,2 procent. Antalet arbetslösa var 456 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen sysselsatta, samt en minskning av både antalet och andelen arbetslösa. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,2 procent.

– Utvecklingen på arbetsmarknaden ser fortsatt positiv ut. Exempelvis fortsätter sysselsättningen att öka och vi ser även en ökning i arbetade timmar, om än i lägre takt under de senaste månaderna, säger Charlotta Olofsson, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I maj 2023 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 753 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 96 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 766 000, vilket är en ökning med 101 000 personer, och antalet män i arbetskraften var 2 987 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 75,9 procent. För kvinnor var arbetskraftstalet 74,3 procent, en ökning med 2,3 procentenheter, och för män var det 77,4 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 704 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,3 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år ökade med 122 000 personer jämfört med samma månad året innan och uppgick till 5 297 000 i maj 2023, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 107 000 till 2 563 000, och antalet sysselsatta män uppgick till 2 734 000 personer. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,9 procent, vilket är en ökning med 1,2 procentenheter. För kvinnor var sysselsättningsgraden 68,8 procent, en ökning med 2,4 procentenheter, och för män var den 70,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 5 294 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,9 procent. Det är en ökning av både antal och andel jämfört med närliggande månader.

Anställda

I maj 2023 uppgick antalet anställda till 4 779 000 enligt icke säsongrensade data. Det är en ökning med 108 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antal anställda kvinnor ökade med 102 000 och uppgick till 2 423 000. Bland män var antalet anställda 2 356 000. Antalet fast anställda ökade med 120 000 personer jämfört med samma månad året innan och uppgick till 4 060 000. Antalet fast anställda kvinnor uppgick till 2 010 000, en ökning med 105 000, och antalet fast anställda män var 2 050 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 719 000 personer. För kvinnor var antalet 414 000, och bland män uppgick antalet till 305 000.

Antalet anställda ökade jämfört med närliggande månader och uppgick till 4 772 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data. Av dessa var 4 045 000 fast anställda och 727 000 tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader ökade antalet fast anställda personer.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i maj 2023 till i genomsnitt 162,3 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en ökning med 3,2 procent jämfört med motsvarande månad året innan.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick till i genomsnitt 159,9 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I maj 2023 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 456 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,9 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 203 000, och antalet arbetslösa män var 253 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,3 procent för kvinnor och 8,5 procent för män. Antalet långtidsarbetslösa personer, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 128 000 personer, vilket är en minskning med 37 000. Av de långtidsarbetslösa var 48 000 kvinnor, en minskning med 22 000, och 80 000 var män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 174 000, varav 148 000 var heltidsstuderande. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 24,3 procent.

Jämfört med närliggande månader minskade antalet arbetslösa till 410 000 personer i åldern 15–74 år, enligt säsongrensade och utjämnade data. Även andelen arbetslösa minskade och uppgick till 7,2 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 140 000 och arbetslöshetstalet var 20,5 procent. Jämfört med närliggande månader är det en minskning av både antalet och andelen arbetslösa ungdomar.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj 2023 uppgick det till i genomsnitt 22,1 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 553 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >