VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I juni var 9,2 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I juni var 9,2 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 28 jul 2023 10:36
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2023

Arbetskraftsdeltagandet ökar

I juni 2023 ökade antalet personer i arbetskraften med 103 000 och uppgick till 5 940 000, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta var 5 394 000 och antalet arbetade timmar var i genomsnitt 158,3 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa var 547 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och arbetslösheten. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,5 procent.

Resultat för AKU juni 2023 och förändringar jämfört med samma månad föregående år bör användas med viss försiktighet, då tolkningen av arbetsmarknaden under sommarmånaderna är svårare att göra än för övriga året. Detta gäller främst ungdomar i åldern 15-24 år där en ökning av antalet arbetslösa ses, framförallt bland de heltidsstuderande. För att fastställa förändringarna krävs minst en ytterligare mätning.

Arbetskraften

I juni 2023 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 940 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 103 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 830 000. Antalet män uppgick till 3 110 000, vilket är en ökning med 58 000 personer. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 78,5 procent, en ökning med 1,1 procentenheter. För kvinnor var arbetskraftstalet 76,0 procent. För män var det 80,9 procent, en ökning med 1,3 procentenheter.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 722 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,5 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 394 000 i juni 2023, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 564 000 och antalet män var 2 830 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 71,3 procent. För kvinnor uppgick sysselsättningsgraden till 68,9 procent och för män var den 73,6 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 5 294 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,9 procent. Det är en ökning av både antal och andel jämfört med närliggande månader.

Anställda

I juni 2023 uppgick antalet anställda till 4 857 000 enligt icke säsongrensade data, varav 2 415 000 kvinnor och 2 443 000 män. Antalet fast anställda ökade med 128 000 personer jämfört med samma månad året innan och uppgick till 4 066 000. Antalet fast anställda kvinnor uppgick till 1 977 000, en ökning med 84 000. Antalet fast anställda män var 2 089 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 791 000 personer, vilket är en minskning med 73 000 personer. Bland kvinnor var antalet 437 000 och bland män 354 000 personer.

Antalet anställda ökade jämfört med närliggande månader och uppgick till 4 772 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data. Av dessa var 4 054 000 fast anställda och 718 000 tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader ökade antalet fast anställda personer.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juni 2023 till i genomsnitt 158,3 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 158,4 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I juni 2023 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 547 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,2 procent. Antalet arbetslösa kvinnor var 266 000. Antalet arbetslösa män uppgick till 281 000, vilket är en ökning med 48 000 personer. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,4 procent för kvinnor. För män var det 9,0 procent, en ökning med 1,4 procentenheter. Antalet långtidsarbetslösa var 107 000, vilket är en minskning med 32 000 personer.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 267 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 48 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 29,9 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 154 000 heltidsstuderande. Det är en ökning med 61 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år.

Jämfört med närliggande månader ökade antalet arbetslösa till 428 000 personer, i åldern 15–74 år, enligt säsongrensade och utjämnade data. Även andelen arbetslösa ökade och uppgick till 7,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick arbetslöshetstalet till 21,8 procent. Antalet arbetslösa ungdomar var 152 000, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juni 2023 uppgick det till i genomsnitt 26,4 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 660 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >