VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I augusti var arbetslösheten 7,7 procent

Forum > Allmänt > Nyheter > I augusti var arbetslösheten 7,7 procent

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 20 sep 2023 10:43
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2023

Vissa tecken på avmattning på arbetsmarknaden

I augusti 2023 var 5 297 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Tidsbegränsat anställda minskade med 112 000 till 705 000 personer, jämfört med augusti 2022. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 133,1 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa ökade med 72 000 och uppgick till 444 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,7 procent, en ökning med 1,1 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen sysselsatta. Även antalet och andelen arbetslösa ökade säsongrensat och utjämnat. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,6 procent.

- Vi ser att tidsbegränsat anställda minskar och att arbetslösheten ökar under augusti 2023. Arbetsmarknaden visar därmed vissa tecken på avmattning. För att fastställa denna utveckling krävs ytterligare mätningar, säger Louise Stener, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I augusti 2023 var antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år 5 741 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 743 000, vilket är en ökning med 56 000 personer jämfört med samma månad året innan. Antalet män uppgick till 2 998 000. Det relativa arbetskraftstalet var 75,6 procent. Arbetskraftstalet för kvinnor var 73,6 procent och för män var det 77,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 728 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,6 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 5 297 000 i augusti 2023, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor och män var 2 516 000 respektive 2 781 000 personer. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,8 procent. För kvinnor var sysselsättningsgraden 67,5 procent och för män var den 72,0 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 5 295 000 personer med en sysselsättningsgrad på 69,9 procent. Det är en ökning av både antal och andel jämfört med närliggande månader.

Anställda

I augusti 2023 uppgick antalet anställda till 4 792 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 376 000 och antalet anställda män var 2 416 000. Antalet fast anställda ökade med 125 000 personer jämfört med samma månad året innan och uppgick till 4 087 000. Antalet fast anställda kvinnor uppgick till 1 992 000, en ökning med 71 000. Antalet fast anställda män var 2 095 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 705 000 personer. Det är en minskning med 112 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var antalet 384 000, vilket är en minskning med 64 000 personer. Antalet tidsbegränsat anställda män minskade med 48 000 och var 321 000 personer.

Antalet anställda ökade jämfört med närliggande månader och uppgick till 4 778 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data. Av dessa var 4 089 000 fast anställda och 688 000 tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader ökade antalet fast anställda personer medan antalet tidsbegränsat anställda minskade.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i augusti 2023 till i genomsnitt 133,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet arbetade timmar och uppgick till i genomsnitt 156,1 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I augusti 2023 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 444 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 72 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,7 procent, vilket är en ökning med 1,1 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 227 000, vilket är en ökning med 52 000 personer. Antalet arbetslösa män var 217 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,3 procent för kvinnor, en ökning med 1,8 procentenheter. För män var det 7,2 procent. Antalet långtidsarbetslösa personer, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 133 000 personer. Av de långtidsarbetslösa var 59 000 kvinnor och 74 000 var män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 129 000. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 18,5 procent.

Jämfört med närliggande månader ökade antalet arbetslösa till 433 000 personer, i åldern 15–74 år, enligt säsongrensade och utjämnade data. Även andelen arbetslösa ökade och uppgick till 7,6 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 146 000 personer. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 21,1 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2023 uppgick det till i genomsnitt 22,4 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 560 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >