VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,7 procent var arbetslösa i september

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,7 procent var arbetslösa i september

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 20 okt 2023 10:37
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september 2023

Arbetslösheten ökar

I september 2023 var 5 254 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 176,4 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa ökade med 75 000 och uppgick till 437 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,7 procent, en ökning med 1,2 procentenheter. Antalet personer i arbetskraften ökade med 133 000 till 5 691 000. Enligt säsongrensade och utjämnade data var sysselsättningsgraden 69,6 procent. Både antalet och andelen arbetslösa ökade säsongrensat och utjämnat. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,8 procent.

- Arbetslösheten ökar i september, för andra månaden i rad. Det är främst bland kvinnor som arbetslösheten stiger, säger Elin Ottosson Bixo, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I september 2023 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 691 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 133 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 693 000, vilket är en ökning med 86 000 personer. Antalet män uppgick till 2 997 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 74,9 procent, villket är en ökning med 1,4 procentenheter. För kvinnor var arbetskraftstalet 72,2 procent, en ökning med 2,0 procentenheter, medan för män var arbetskraftstalet 77,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 735 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,5 procent.

Förändringen mellan september 2022 och 2023 för arbetskraften kan i viss mån vara överskattad. I september 2022 var arbetskraften för kvinnor på en relativt låg nivå.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 254 000 i september 2023, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor och män var 2 461 000 respektive 2 793 000 personer. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,2 procent. För kvinnor uppgick sysselsättningsgraden till 65,9 procent och för män var den 72,3 procent.

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 287 000 personer säsongrensat och utjämnat. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 69,6 procent.

Anställda
I september 2023 uppgick antalet anställda till 4 701 000 enligt icke säsongrensade data. För kvinnor var 2 312 000 anställda och antalet anställda män var 2 389 000. Antalet fast anställda uppgick till 4 021 000, där kvinnor uppgick till 1 943 000 och män 2 078 000. Antalet tidsbegränsat anställda var 680 000 personer. För kvinnor var antalet 369 000 och bland män uppgick antalet till 311 000.

Antalet anställda uppgick till 4 765 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data, varav 4 074 000 var fast anställda och 691 000 var tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader ökade antalet fast anställda personer medan antalet tidsbegränsat anställda minskade.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i september 2023 till i genomsnitt 176,4 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 156,1 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I september 2023 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 437 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 75 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,7 procent, vilket är en ökning med 1,2 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 233 000, vilket är en ökning med 50 000 personer. Antalet arbetslösa män var 204 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,6 procent för kvinnor, en ökning med 1,6 procentenheter. Arbetslöshetstalet för män var 6,8 procent. Antalet långtidsarbetslösa personer, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 133 000 personer. Av de långtidsarbetslösa var 67 000 kvinnor och 66 000 var män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 147 000. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 22,9 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 86 000 heltidsstuderande.

Jämfört med närliggande månader ökade antalet arbetslösa till 448 000 personer, i åldern 15–74 år, enligt säsongrensade och utjämnade data. Även andelen arbetslösa ökade och uppgick till 7,8 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 152 000 och arbetslöshetstalet var 21,9 procent. Jämfört med närliggande månader är det en ökning av både antalet och andelen arbetslösa ungdomar.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2023 uppgick det till i genomsnitt 22,9 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 3,4 miljoner timmar jämfört med motsvarande månad för ett år sedan. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 573 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >