VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 7,9 procent var arbetslösa i november

Forum > Allmänt > Nyheter > 7,9 procent var arbetslösa i november

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 15 dec 2023 10:21
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november 2023

Tidsbegränsat anställda minskar

I november 2023 var 5 260 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Tidsbegränsat anställda minskade med 77 000 personer jämfört med november 2022. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 171,5 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 2,7 procent. Antalet arbetslösa var 400 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data var sysselsättningsgraden 69,4 procent. Både antalet och andelen arbetslösa ökade. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,9 procent.

– I likhet med förra månaden ser vi i november en dämpad utveckling på arbetsmarknaden. Detta visar sig bland annat genom att antalet tidsbegränsat anställda minskar, säger Charlotte Breitz, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I november 2023 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 660 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 691 000 och antalet män uppgick till 2 970 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 74,5 procent. För kvinnor var arbetskraftstalet 72,1 procent och för män var det 76,8 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet i arbetskraften till 5 727 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,4 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 260 000 i november 2023, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 505 000 och antalet sysselsatta män uppgick till 2 755 000 personer. Sysselsättningsgraden var 69,2 procent. För kvinnor uppgick sysselsättningsgraden till 67,1 procent och för män var den 71,3 procent.

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 273 000 personer säsongrensat och utjämnat. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 69,4 procent.

Anställda

I november 2023 uppgick antalet anställda till 4 748 000 enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor var 2 378 000 anställda och bland män var antalet anställda 2 371 000. Antalet fast anställda uppgick till 4 087 000. Antalet fast anställda kvinnor uppgick till 2 018 000, en ökning med 70 000. Antalet fast anställda män var 2 069 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 662 000 personer. Det är en minskning med 77 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. För kvinnor var antalet tidsbegränsat anställda 360 000 och bland män uppgick antalet till 302 000.

Antalet anställda uppgick till 4 751 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data, varav 4 070 000 var fast anställda och 681 000 var tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader minskade antalet tidsbegränsat anställda personer.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i november 2023 till i genomsnitt 171,5 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 2,7 procent jämfört med motsvarande månad året innan.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 155,8 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I november 2023 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 400 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 185 000 och antalet arbetslösa män var 215 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,9 procent för kvinnor och för män var det 7,2 procent. Antalet långtidsarbetslösa personer som varit arbetslösa i minst 27 veckor uppgick till 145 000. Antalet långtidsarbetslösa kvinnor uppgick till 64 000 och antalet män var 81 000. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 116 000. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 18,6 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 74 000 heltidsstuderande.

Jämfört med närliggande månader ökade antalet arbetslösa till 454 000 personer, i åldern 15–74 år, enligt säsongrensade och utjämnade data. Även andelen arbetslösa ökade och uppgick till 7,9 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 151 000 och arbetslöshetstalet var 22,1 procent. Jämfört med närliggande månader är det en ökning av andelen arbetslösa ungdomar.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2023 uppgick det till i genomsnitt 21,0 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 2,1 miljoner timmar jämfört med motsvarande månad föregående år. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 525 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >