VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I december var 7,7 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I december var 7,7 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 26 jan 2024 10:34
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), december 2023

Fortsatt dämpad arbetsmarknad

I december 2023 var 5 188 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 148,3 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa var 433 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,7 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data var sysselsättningsgraden 69,3 procent. Både antalet och andelen arbetslösa ökade säsongrensat och utjämnat. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,0 procent.

- Utvecklingen på arbetsmarknaden är fortsatt återhållsam i december. Det visar sig bland annat i en ökning av det outnyttjade arbetskraftsutbudet, säger Elin Ottosson Bixo, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I december 2023 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 621 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 92 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 664 000, vilket är en ökning med 62 000 personer. Antalet män var 2 958 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 74,0 procent, vilket är en ökning med 1,0 procentenheter. För kvinnor var arbetskraftstalet 71,4 procent, en ökning med 1,5 procentenheter. För män var arbetskraftstalet 76,6 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet i arbetskraften till 5 724 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,4 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 188 000 i december 2023, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 440 000 och antalet sysselsatta män uppgick till 2 748 000. Sysselsättningsgraden var 68,3 procent. För kvinnor uppgick sysselsättningsgraden till 65,4 procent och för män var den 71,1 procent.

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 266 000 personer säsongrensat och utjämnat. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 69,3 procent.

Anställda

I december 2023 uppgick antalet anställda till 4 638 000 enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor var 2 273 000 anställda och bland män var antalet anställda 2 365 000. Antalet fast anställda uppgick till 4 014 000. Antalet fast anställda kvinnor uppgick till 1 943 000 och antalet fast anställda män var 2 071 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 624 000 personer. Bland kvinnor var antalet 331 000 och bland män uppgick antalet till 294 000.

Antalet anställda uppgick till 4 740 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data, varav 4 065 000 var fast anställda och 675 000 var tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader minskade antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 2023 till i genomsnitt 148,3 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick till i genomsnitt 156,4 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I december 2023 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 433 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,7 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 224 000 och antalet arbetslösa män var 209 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,4 procent för kvinnor och för män var det 7,1 procent. Antalet långtidsarbetslösa personer, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, var 138 000 personer. Av de långtidsarbetslösa var 70 000 kvinnor och 68 000 män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 135 000. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 22,6 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 87 000 heltidsstuderande.

Jämfört med närliggande månader ökade antalet arbetslösa till 459 000 personer, i åldern 15–74 år, enligt säsongrensade och utjämnade data. Även andelen arbetslösa ökade och uppgick till 8,0 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 154 000 och arbetslöshetstalet var 22,7 procent. Jämfört med närliggande månader är det en ökning av både antalet och andelen arbetslösa ungdomar.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2023 uppgick det till i genomsnitt 23,2 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 2,4 miljoner timmar jämfört med motsvarande månad föregående år. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 580 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >