VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* 8,5 procent var arbetslösa i januari

Forum > Allmänt > Nyheter > 8,5 procent var arbetslösa i januari

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 16 feb 2024 10:25
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2024

Svagare utveckling på arbetsmarknaden

I januari 2024 var 5 136 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 151,5 miljoner timmar per vecka. Antalet arbetslösa ökade med 55 000 till 479 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,5 procent, en ökning med 0,9 procentenheter. Enligt säsongrensade och utjämnade data var sysselsättningsgraden 69,2 procent. Både antalet och andelen arbetslösa ökade säsongrensat och utjämnat. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,1 procent.

- Vi ser fortsatta tecken på avmattning på arbetsmarknaden i januari, framför allt noterar vi en minskning av antalet tidsbegränsat anställda och en ökning av arbetslösheten, säger Åsa Zakrisson, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I januari 2024 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 615 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 659 000 och antalet män var 2 955 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,9 procent. För kvinnor var arbetskraftstalet 71,3 procent och för män 76,5 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet i arbetskraften till 5 724 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,4 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 136 000 i januari 2024, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 432 000 och antalet sysselsatta män uppgick till 2 704 000 personer. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,6 procent. För kvinnor var sysselsättningsgraden 65,2 procent och för män var den 70,0 procent.

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 259 000 personer säsongrensat och utjämnat, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 69,2 procent.

Anställda

I januari 2024 uppgick antalet anställda till 4 640 000 enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor var 2 270 000 anställda och bland män 2 370 000. Antalet fast anställda uppgick till 4 072 000. Antalet fast anställda uppgick till 1 952 000 bland kvinnor och till 2 120 000 bland män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 568 000 personer, vilket är en minskning med 77 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var antalet 318 000 och bland män var antalet 250 000, vilket är en minskning med 42 000.

Antalet anställda uppgick till 4 738 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data, varav 4 071 000 var fast anställda och 668 000 var tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader minskade antalet tidsbegränsat anställda personer.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i januari 2024 till i genomsnitt 151,5 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick till i genomsnitt 157,2 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I januari 2024 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 479 000, icke säsongrensat, en ökning med 55 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,5 procent, en ökning med 0,9 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 228 000 och antalet arbetslösa män till 251 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,6 procent för kvinnor och till 8,5 procent för män. Antalet långtidsarbetslösa personer, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, var 138 000. Av de långtidsarbetslösa var 65 000 kvinnor och 73 000 män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 152 000. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 24,9 procent, vilket är en ökning med 4,9 procentenheter. Av de arbetslösa ungdomarna var 100 000 heltidsstuderande.

Jämfört med närliggande månader ökade antalet arbetslösa till 464 000 personer, i åldern 15–74 år, enligt säsongrensade och utjämnade data. Även andelen arbetslösa ökade och uppgick till 8,1 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 158 000 och arbetslöshetstalet till 23,3 procent. Jämfört med närliggande månader är det en ökning av både antalet och andelen arbetslösa ungdomar.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I januari 2024 uppgick det till i genomsnitt 23,1 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 578 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
 

< [1]  >