VMJ är en resurs för alla arbetslösa. Först ett par tips för dig från Google:

* I februari var 8,5 procent arbetslösa

Forum > Allmänt > Nyheter > I februari var 8,5 procent arbetslösa

Skriv ut
Visar inlägg 1 - 1 av 1.
< [1]  >
Skrivet av Bengt 15 mar 2024 10:24
Skriv ut Direktlänk
Avatar

Bengt

Arbetsgivare

(Admin)

SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU), februari 2024

Tidsbegränsat anställda fortsätter minska

I februari 2024 var 5 174 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Av dessa var 589 000 personer tidsbegränsat anställda, en minskning med 98 000 jämfört med februari 2023. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 171,0 miljoner per vecka. Antalet arbetslösa var 480 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,5 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data var sysselsättningsgraden 69,2 procent och visade på en ökning i både antalet och andelen arbetslösa som uppgick till 8,1 procent.

– Vi ser inga tydliga förändringar i den totala sysselsättningen i februari. Däremot ser vi en fortsatt minskning i de tidsbegränsade anställningarna, säger Stefan Andersson, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I februari 2024 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 654 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 707 000 och antalet män uppgick till 2 947 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 74,5 procent. För kvinnor var arbetskraftstalet 72,5 procent och för män var det 76,3 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet i arbetskraften till 5 718 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,3 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 174 000 i februari 2024, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 499 000 och antalet sysselsatta män uppgick till 2 675 000 personer. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,1 procent. För kvinnor var sysselsättningsgraden 67,0 procent och för män 69,3 procent.

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 253 000 personer säsongrensat och utjämnat, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 69,2 procent.

Anställda

I februari 2024 uppgick antalet anställda till 4 673 000 enligt icke säsongrensade data. Av dessa var 2 355 000 kvinnor och 2 318 000 män. Antalet fast anställda ökade med 77 000 personer jämfört med samma månad året innan och uppgick till 4 084 000. Antalet fast anställda kvinnor uppgick till 2 015 000 och antalet fast anställda män var 2 069 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 589 000 personer, vilket är en minskning med 98 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Antalet tidsbegränsat anställda kvinnor var 340 000. Bland män uppgick antalet till 249 000, vilket är en minskning med 49 000 personer.

Antalet anställda uppgick till 4 735 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data, varav 4 077 000 var fast anställda och 658 000 var tidsbegränsat anställda. Jämfört med närliggande månader ökade antalet fast anställda personer medan antalet tidsbegränsat anställda minskade.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i februari 2024 till i genomsnitt 171,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick till i genomsnitt 157,9 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I februari 2024 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 480 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,5 procent. Av dessa var 208 000 kvinnor och 272 000 män. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,7 procent för kvinnor och 9,2 procent för män. Antalet långtidsarbetslösa personer, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, var 155 000. Av de långtidsarbetslösa var 64 000 kvinnor och 91 000 män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 161 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 25,1 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 110 000 heltidsstuderande.

Jämfört med närliggande månader ökade antalet arbetslösa till 465 000 personer, i åldern 15–74 år, enligt säsongrensade och utjämnade data. Även andelen arbetslösa ökade och uppgick till 8,1 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var antalet arbetslösa 156 000. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 23,2 procent, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I februari 2024 uppgick det till i genomsnitt 22,4 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 560 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)

--
Admin på Vi Mellan Jobben
Uppdaterat: 15 mar 2024 10:24  

< [1]  >